Nyheter

Så många av blekingarna är överviktiga

BLEKINGE Artikeln publicerades
För första gången är mer än hälften av svenskarna feta eller överviktiga.
Foto: MALIN RUDBLOM
För första gången är mer än hälften av svenskarna feta eller överviktiga.

Mer än varannan bleking är överviktig. Och värst är männen.

Statistiken kommer från Folkhälsomyndigheten och presenteras i Hjärt-Lungfondens årliga Hjärtrapport.

För första gången är fler än hälften av svenskarna feta eller överviktiga. Det samma gäller för blekingarna. Enligt ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden är 53 procent av Blekingeborna feta eller överviktiga. Bland kvinnor är det 45 procent och bland männen hela 60 procent.

Skillnaderna i övervikt är stora i olika delar av landet. ”Minst andel feta och överviktiga har Stockholms län, där medelvärdet för 2013–2016 ligger på 44 procent, medan motsvarande siffra i Gävleborgs län är hela 58 procent”, skriver Hjärt-Lungfonden i pressmeddelandet.

Feta eller överviktiga människor löper ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Hjärtrapporten presenteras den 15 november och i den lyfts en ny svensk studie fram som visar att gastric bypass-operationer kan göra diabetespatienter friskare.

”Den som är överviktig löper ökad risk för typ 2-diabetes, vilket mer än fördubblar risken att insjukna och avlida i hjärt-kärlsjukdom. Nu visar en ny svensk forskningsstudie att gastric bypass-operationer kan hjälpa patienter som lider av typ 2-diabetes. Studien inkluderade 26 000 svenskar som genomgått kirurgisk behandling för övervikt, och visade att två tredjedelar av de patienter som åt diabetesläkemedel före operationen klarade sig utan medicin fem år senare”, skriver Hjärt-Lungfonden i pressmeddelandet.