Nyheter

Så har inkomstklyftorna ökat i Blekinge

Blekinge Artikeln publicerades

Inkomstklyftorna har ökat i de flesta kommuner de senaste åren, enligt ny statistik. Så här ser det ut i Blekinge.

Ginikoefficienten, som är ett mått på ekonomisk jämlikhet, har ökat i de flesta kommuner mellan 2011 och 2016, enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

I hela Sverige har den nu stigit till 0,32. Och det är en utveckling som pågått sedan 1980-talet, då värdet låg på knappt 0,2, enligt Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

– Sverige hade världens lägsta inkomstskillnader runt 1980. Sedan har inkomstklyftorna successivt ökat, säger han till nyhetsbyrån Siren.

Salonen utvecklar:

– Den omvandling som Sverige har haft när det gäller arbetsmarknad, sysselsättning och inkomster har varit relativt gynnsam så tillvida att de allra flesta har fått det bättre, men spännvidden har ökat. De fattiga har inte blivit fattigare, medan de rikaste drar ifrån, säger Tapio Salonen.

Norsjö har den minsta inkomstspridningen i landet med en ginikoefficient på 0,23. De största inkomstklyftorna finns i Danderyd, där värdet ligger på 0,56.

Ökningen för Blekinges kan avläsas in diagrammet nedan.

Fakta

Ginikoefficienten

Ginikoefficienten visar inkomstspridningen i ett land eller en kommun och kan räknas ut på olika sätt. I statistiken från SCB används ginikoefficienten för disponibel inkomst per konsumtionsenhet. När alla i ett samhälle har samma inkomst, och det råder total jämlikhet, är värdet 0. Ligger värdet på 1 innebär det maximal ekonomisk ojämlikhet.

Källa: Siren/SCB

Visa mer...