Nyheter

Ronnebyhus säger nej till förtur

Ronneby Artikeln publicerades
Personer som utsätts för våld i nära relationer bör få förtur till en lägenhet, menar S-politikern som nu har skrivit en motion till fullmäktige.Ronnebyhus har sagt nej till förslaget och nu är det upp till politikerna att fatta ett beslut.
Foto: Sarah Rätzer
Personer som utsätts för våld i nära relationer bör få förtur till en lägenhet, menar S-politikern som nu har skrivit en motion till fullmäktige.Ronnebyhus har sagt nej till förslaget och nu är det upp till politikerna att fatta ett beslut.

Frågan om att våldsutsatta kvinnor ska få förtur till en lägenhet, har väckts genom en motion till fullmäktige. Men i svaret från Ronnebyhus, blir det nej.

Det är kommunfullmäktiges ledamot Malin Månsson (S), som har skrivit motionen. Hon menar att de kvinnor som utsätts för våld i hemmet, eller i en nära relation, behöver någonstans att ta vägen för att komma undan våldsamheterna.

Malin Månsson skriver bland annat att det är ont om plats på SESAM, som är en verksamhet inom individ- och familjeomsorgen. De kvinnor och barn som har sökt sig dit, bor kvar längre tid. De kan helt enkelt inte flytta ut eftersom de inte har någon stans att ta vägen.

Bristen på bostäder gör att kvinnorna ofta väljer att gå tillbaka till förövaren, eftersom de inte har någonstans att ta vägen, ofta med livet som insats.

Med en förtur i allmännyttans bostadskö kan det förändras, menar Malin Månsson i sin motion.

I oktober beslutade fullmäktige att Ronnebyhus skulle ge sitt svar på frågan. I ett remissvar från Ronnebyhus vd, Peter Persson samt Johan Sandberg, ordförande i styrelsen, beskrivs hur bolaget ser på saken. De skriver bland annat att det vid ett flertal tillfällen har ställts frågor om möjliga förturer, vilket i dag inte är möjligt.

Risken är att systemet urholkas genom en mängd förturer. Vikten av allas lika värde och risken för olika former av diskriminering gör att Ronnebyhus står fast vid tidigare ställningstagande.

Men om kommunen genom ägardirektiv ändå beslutar att skapa förturer, skal hyreskontrakten alltid skrivas mellan Ronnebyhus och Socialnämnden, som i sin tur hyr ut lägenheten till den behövande.

Nu är det upp till politikerna att titta på ärendet, och så småningom kommer beslutet att fattas i kommunfullmäktige.