Nyheter

Rekordmånga i Blekinge ansöker om skuldsanering

Blekinge Artikeln publicerades

Antalet skuldsatta i Blekinge län som ansöker om skuldsanering ökade kraftigt under 2017. Orsaken, bedömer Kronofogdemyndigheten, är de nya reglerna från 1 november 2016 som gjort det enklare att söka och genomgå en skuldsanering.

– Det är bra att fler får en ny chans i livet, säger Marcus Wiktorsson, teamchef på Kronofogden i ett pressmeddelande.

Förra året ansökte 364 personer om skuldsanering i Blekinge län, jämfört med 244 under 2016 – en ökning med 49 procent.

Antalet ansökningar ökar i alla län. Den största ökningen finns i Östergötland, Värmland och Kronoberg.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering, där någon som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om med nya förutsättningar. Det är bra att fler nu får den chansen, säger Marcus Wiktorsson.

Samtidigt har Kronofogdemyndigheten svårt att hinna med alla ansökningar och söker högre anslag.

Statistiken för Blekinge 2017 är enligt följande:

Sölvesborg 61 personer (ökning med 69,4 procent jämfört med 2016)

Olofström 28 (47,4 procent)

Ronneby 85 (46,6 procent)

Karlskrona 112 (45,5 procent)

Karlshamn 78 (44,4 procent)

Fakta

Skuldsanering och lagändringen

• Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. För att kunna få skuldsanering ska du sakna möjligheter att betala skulderna inom överskådlig tid. Det behöver inte handla om stora skulder – det är din personliga situation som avgör.

• Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden, antingen digitalt eller genom att fylla i en pappersblankett. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till med ansökan om du vill det.

• När Kronofogden beslutat om skuldsanering görs en betalningsplan. Lite förenklat innebär det att du får leva på existensminimum i några år, oftast fem. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. När fem år har gått är du skuldfri.

• Lagändringen har gjort det enklare att ansöka om skuldsanering. Kronofogden efterfrågar färre uppgifter och det går även att ansöka på webben. Det finns också förändringar som syftar till att göra det lättare att genomgå skuldsaneringen. En av förändringarna är att du har två betalningsfria månader per år. En annan är att du betalar en summa per månad till Kronofogden som sedan fördelar till dem som ska ha betalt. Tidigare låg det ansvaret på den skuldsatta. En tredje nyhet är att personer med barn kan beviljas en förkortad betalningsplan.

Källa: Kronofogden

Visa mer...