Nyheter

Nya karriärvägar ska få personalen att stanna

Blekinge Artikeln publicerades
Foto: Claudio Bresciani/TT

Sjukvårdspersonal med doktorsexamen lämnar ofta Blekingesjukhuset. Nu föreslår Liberalerna i en motion att landstinget ska införa nya vårdyrkesbenämningar för att höja statusen för sjuksköterskeyrket.

Idén nya vårdyrkesbenämningar kommer från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och nu hoppas Rosmarie Strömblad (L) att de nya tjänsteformerna ska få fler sjuksköterskor att stanna i Blekinge.

– Jag tycker att det är viktigt att annan vårdpersonal än läkare vidareutbildar sig. Det är också viktigt att vården får ta del av den forskning som finns, säger Rosmarie Strömblad, ersättare i landstingsfullmäktige och en av dem som ligger bakom motionen.

De nya karriärvägarna är alltså ett sätt att behålla medarbetare som avlagt doktorsexamen och som ofta lämnar Blekingesjukhuset. Det innebär att disputerade sjuksköterskor kan kalla sig till exempel översjuksköterska eller överbarnmorska. Även de som håller på med sin avhandling ska ingå i de nya tjänsterna.

– Jag tycker det är viktigt att vara aktiv i den riktiga vården samtidigt som man forskar, inte bara bli en administrativ produkt. Mig veterligen finns det inga sjuksköterskor på Blekingesjukhuset som disputerat, de flesta jobbar på någon högskola.

De nya tjänsterna innebär 50 procents kliniskt arbete och 50 procents forskning.

– Huvudsyftet är att den forskning och den kunskap som finns ska komma patienterna till gagn. Och att vi tillsätter mer resurser till golvet, inte bara till ledningen, säger Rosmarie Strömblad.

Ett annat syfte är att höja statusen för sjuksköterskeyrket.

– I en tid som denna när det är stor brist på sjuksköterskor och många med lång erfarenhet lämnar yrket så är det viktigt att göra det mer attraktivt.