Nyheter

Länsstyrelsens uppmaning: Ta inte vatten från sjöar och vattendrag

Blekinge Artikeln publicerades
Mörrumsån vid lågvatten.
Foto: Jonas Gustafsson
Mörrumsån vid lågvatten.

Länsstyrelsen uppmanar nu invånarna att inte ta vatten från sjöar och vattendrag i Blekinge. Man justerar därmed tidigare information, och det finns inga nya krav på tillstånd när det gäller uttag av vatten för djurbestånd.

”Vattenflödena i de flesta av Blekinges vattendrag är just nu bland de lägsta som har förekommit. Situationen för många djur och växter är kritisk.” skriver man i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen påpekar samtidigt att det krävs tillstånd för att flytta fisk, kräftor eller musslor mellan olika vattenområden även om syftet skulle vara gott. Allmänheten uppmanas att ta kontakt med Länsstyrelsen om de ser musslor, kräftor eller fisk som far illa i torkan.

”Även om avsikten är god så finns risk att om man själv flyttar musslor, medför det stora skador på arter och ekosystem genom t.ex. spridning av sjukdomar och skada på värdefulla arter”

Mer information om vattensituationen och Länsstyrelsens riktlinjer hittar du här.

Fotnot: Länsstyrelsen har under fredagen justerat och förtydligat ett tidigare pressmeddelande: ”Det är inte ett vattenförbud i juridisk benämning som gäller i länet utan en uppmaning, och oroliga bönder och medborgare behöver inte söka tillstånd från Länsstyrelsen just nu trots låga flöden.” Bevattningsförbud gäller fortfarande i delar av norra Karlskrona kommun.