Nyheter

Miljoner till lokal vattenvård i Blekinge

BLEKINGE Artikeln publicerades

Havs- och vattenmyndigheten presenterar nu fördelningen av årets Havs- och vattenmiljöanslag. Blekinge får närmare 10,7 miljoner kronor.

Ungefär 40 procent av årets anslag, 374 miljoner kronor, delas ut till landets länsstyrelser som sedan fördelar pengarna mellan kommuner, organisationer och företag. Pengarna kommer exempelvis att gå till kalkning av försurade vattendrag, åtgärder för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.

Anslaget är en nationell satsning för att förbättra, bevara och skydda landets sjöar, vattendrag och hav. I år är anslaget på totalt 950 miljoner kronor, förra året låg det på drygt 787 miljoner.

FAKTA

Så fördelas pengarna

Fördelning av 2018 års Havs- och vattenmiljöanslag till 21 länsstyrelser. Summan för 2017 inom parentes.

Blekinge län 10 659 951 kronor (8 604 022 kronor)

Stockholms län 12 151 160 kronor (9 778 179 kronor)

Uppsala län 8 037 476 kronor (4 834 482 kronor)

Södermanlands län 7 288 227 kronor (5 575 144 kronor)

Östergötlands län 10 669 743 kronor (8 484 679 kronor)

Jönköpings län 20 002 132 kronor (18 994 837 kronor)

Kronobergs län 15 336 277 kronor (14 308 153 kronor)

Kalmar län 20 636 629 kronor (18 256 988 kronor)

Gotlands län 4 313 562 kronor (3 846 670 kronor)

Skåne län 19 798 334 kronor (19 464 682 kronor)

Hallands län 21 103 185 kronor (19 261 413 kronor)

Västra Götalands län 61 230 014 kronor (49 659 844 kronor)

Värmlands län 36 041 337 kronor (34 492 909 kronor)

Örebro län 9 079 217 kronor (7 023 706 kronor)

Västmanlands län 14 006 681 kronor (12 216 242 kronor)

Dalarnas län 15 219 060 kronor (13 036 181 kronor)

Gävleborgs län 11 798 594 kronor (6 573 192 kronor)

Västernorrlands län 21 285 356 kronor (19 036 857 kronor)

Jämtlands län 15 151 141 kronor (13 650 207 kronor)

Västerbottens län 26 337 332 kronor (22 591 076 kronor)

Norrbottens län 13 854 590 kronor (10 777 664 kronor)

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Visa mer...