Nyheter

Kustbevakningen ska börja bekämpa terrorister

Blekinge Artikeln publicerades
Foto: Bengt Pettersson

Kustbevakningen vill hjälpa polisen vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet till sjöss.

Det framgår i ett förslag som har skickats till regeringen.

‒ Kustbevakningen har en tydlig närvaro i den maritima miljön, och de behov som Polismyndigheten har kan vi tillgodose, säger Johan Norrman, operativ chef på Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Det var i augusti förra året som de bägge myndigheterna fick uppdraget att ta fram ett förslag och nu har det alltså lämnats in. Kustbevakningen och polisen delar uppfattningen att samarbetet kring maritima insatser som de utförs i dag fungerar väl.

Men i framtiden är det tänkt att Kustbevakningen i så fall ska hjälpa till mer med det operativa arbetet och det som efterfrågas är sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid brådskande polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet.

‒ Vi stödjer redan i dag polisen med transporter, men samarbetet kan utvecklas och förenklas. Det handlar om att använda statens resurser så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, säger Norrman.

Polisen ser också positivt av att ta in Kustbevakningen när de behövs.

– Vi har ett mycket bra samarbete med Kustbevakningen kring maritima insatser sedan lång tid tillbaka, men för att säkerställa kontinuitet är det viktigt att samarbetet formaliseras, säger Jonas Hysing, chef nationella taktiska rådet, nationella operativa avdelningen.