Nyheter

Klimat- och miljöfrågan två olika problem

Nyheter Artikeln publicerades
Det är inte lätt att ha koll på begreppen. Lättast är det om vi håller isär dem. Plast är till exempel ett miljöproblem när den inte återvinns. Men plast är också ett klimatproblem om vi bränner upp den eftersom plaster tillverkas av fossil olja.
Foto: Terje,Pedersen
Det är inte lätt att ha koll på begreppen. Lättast är det om vi håller isär dem. Plast är till exempel ett miljöproblem när den inte återvinns. Men plast är också ett klimatproblem om vi bränner upp den eftersom plaster tillverkas av fossil olja.

Förr pratade vi bara om miljöförstöringen. Nu har vi lagt till klimatet och säger att vi ska "vara rädda om miljön och klimatet". Men klimatfrågan blir lättare att förstå om vi ser det som två olika problem.

Ibland kan det vara förvirrande, till exempel när vi pratar om plast. Plast är ett miljöproblem när den inte återvinns utan bryts ner ute i naturen till mikroplaster som till slut hamnar i både dricks- och havsvatten. Men plast är också ett klimatproblem om vi bränner upp den eftersom plaster tillverkas av fossil olja.

Och oljan som är ett klimatproblem när den förbränns kan också bli ett miljö̈problem om den förbränns på ett sätt som gör att det sprids luftförorenande partiklar av olika kolföreningar.

Inte undra på att man helst tiger för att inte göra bort sig.

Klimatförändringarna som nu skrämmer oss är inte hälsovådliga eller omedelbart miljöförstörande. Klimatfrågan handlar nästan bara om de så kallade klimatgaserna som binder värme och höjer temperaturen på jorden. Det dramatiska med dem är att de är en följd av en livsstil som bygger på stor användning av fossila bränslen och därför kräver stora livsstilsförändringar om vi vill bromsa temperaturhöjningen.

Det är följderna av temperaturhöjningen som är klimathotet.

Enligt forskarna leder temperaturhöjningen till stora väderförändringar och till att de livsuppehållande ekosystemen kollapsar. Tidigare hade forskarna satt gränsen för vilken temperaturhöjningen jorden tål vid två grader Celsius ‐ nu är den flyttad ner till en och en halv grad.

När den gränsen passeras menar forskarna att risken för "tipping points" (brytpunktseffekter) med oöverskådliga följder ökar dramatiskt. Kedjereaktioner och spiraler som ingen säkert vet vad de kommer att leda till.

Med en allmän temperaturhöjning av haven, förlust av polarisarna och en upptining av tundrans permafrost förlorar vi för varje år buffertar mot temperaturhöjningen.

Utan buffertar är det troligt med mycket stora förändringar som snabbt gör stora delar av jorden obeboelig för människor.

De tre stora klimatgaserna som människan i och med oljan och industrialiseringen började frigöra är koldioxid, metan och dikväveoxid (lustgas).

I vår artikelserie "Klimatresan" kommer vi att prata mycket om dem och vad vi själva kan välja att göra för att minska dem.

Medan miljöförstöring ofta är lokal, till exempel PFAS‐föroreningen av Kallinges dricksvattentäkt, är klimatförändringen global. Det gör ingen skillnad var klimatgaserna produceras ‐ de värmer upp en atmosfär som är gränslös.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Blekinge Läns Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.