Nyheter

I Blekinge räddas flest hjärtan

BLEKINGE Artikeln publicerades
Trondheim  20170619.
Hjertetegn i finværet på tur i Trondheim i sommerferien.
Modellklarert til redaksjonell bruk.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT / kod  20520
Foto: Gorm,Kallestad
Trondheim 20170619. Hjertetegn i finværet på tur i Trondheim i sommerferien. Modellklarert til redaksjonell bruk. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT / kod 20520

Landstinget Blekinge har under två år i rad varit bäst på att rädda patienters liv med hjärt- och lungräddning (HLR).

I Blekinge drabbades 27 av 100 000 landstingsbor av hjärtstopp, men överlevde efter att ha fått HLR. Motsvarande siffra i Kronoberg och Västmanland var 8. Detta enligt statistik från HLR-registret som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt inför alla hjärtans dag.

– Det finns en klar variation, men jag kan bara spekulera om orsakerna. Det kan vara så att vissa sjukhus har mer utvecklade organisationer, säger Johan Herlitz, professor på Högskolan i Borås till Nyhetsbyrån.

Hjärt- och lungräddning räddade livet på 1 317 personer som drabbades av hjärtstopp 2016, enligt den senaste statistiken från HLR-registret. Ungefär elva procent av alla som fick HLR var vid liv 30 dagar efter hjärtstoppet. År 2000 var motsvarande siffra drygt fyra procent. Enligt registerhållaren Johan Herlitz går utvecklingen framåt vad gäller HLR-kunskapen bland privatpersoner. Vid tre av fyra hjärtstopp som sker utanför sjukhus påbörjas HLR innan ambulansen kommer till platsen.

– Det tror vi är den största orsaken till att överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus successivt ökar, säger Johan Herlitz till Nyhetsbyrån Siren.

Generellt kan man säga att kunskapen om hjärt- och lungräddning är bättre i glesbebyggda områden än i tätbefolkade. Däremot är ambulansernas framkörningstid längre på landsbygden, enligt Johan Herlitz.

– Det finns ett jättestarkt samband mellan ambulansens responstid och överlevnaden. Dröjer ambulansen mer än tio minuter är chanserna klart sämre, säger han till Nyhetsbyrån Siren.

HLR-registret har ungefär 90 procents täckningsgrad, enligt Herlitz. Fall som sker utanför sjukhus rapporteras av ambulanspersonal. Dessa utgör två tredjedelar av alla hjärtstopp och ska ha nära hundraprocentig täckning.