Nyheter

Högtryck för åarna i Blekinge

Blekinge Artikeln publicerades

Det finns risk för översvämning i Ronnebyån, Mörrumsån och Bräkneån.

Klass 1-varning har utfärdats för höga vattenflöden av SMHI under onsdagen.

Trycket är högst på Mörrumsån. Men också Ronnebyån och Bräkneån räknas nu som klass 1-flöden av SMHI. Även Mieån i Karlshamn har högre vattenflöden än normalt.

– Det kommer att vara höga flöden till vecka 2, men det väntas kulminera i helgen, säger Gustav Carlsson, hydrolog vid SMHI.

Definition för Varning klass 1 höga flöden: Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Det milda vintervädret med mycket nederbörd är orsak till de höga vattenflödena.

Sommartid när det regnar mycket fångas vattnet upp av växtligheten, eller avdunstar i värmen. Vid en kall vinter blir nederbörden liggande på marken i form av snö, och smälter sedan av fram på vårkanten.

– De senaste åren har nyårshelgerna varit milda. Regnet måste ta vägen någonstans och då rinner det ut i vattendragen, säger Gustav Carlsson.

För ett år sedan, 4 januari 2017, steg vattnet även till havs med översvämningar som följd. Vid Kungsholms fort mättes en vattenhöjning på 108 centimeter över det normala.

I år ser det lugnare ut.

– Det är ett något förhöjt vattenstånd, men det är inte något läge för varning, säger Sofie Schöld, oceanograf vid SMHI.