Nyheter

Extremt ansträngt läge på landstinget

Blekinge Artikeln publicerades

Vårdplatserna på Blekingesjukhuset riskerar att ta slut och läget beskrivs som extremt ansträngt.

– Om detta eskalerar måste vi gå upp i stabsläge, säger Stefan Österström, tjänsteman i beredskap.

Orsaken är ett stort inflöde av patienter kombinerat med brist på vårdplatser. Så ser det ut på i princip alla vårdavdelningar på Blekingesjukhuset i både Karlshamn och Karlskrona.

Definitionen extremt ansträngt läge innebär att vårdplatser inklusive ordinarie överbeläggningar riskerar att ta slut inom tre till sex timmar. Det innebär också att alla vårdavdelningar kan tvingas ta extra överbeläggningar.

– Jag stämde just av läget med vår vårdplatskoordinator och det har accelererat under dagen. Nu ser vi över situationen och för dialog med läkare om hur vi kan fördela patienterna och vilka som ska skrivas in och vilka vi kan skriva ut. Vi jobbar intensivt just nu, säger Stefan Österström.

Betyder det att patienter placeras i korridorerna?

– Jag kan inte säga att de inte placeras i korridorerna, men det finns andra former av överbeläggningar.

Stefan Östergren kan inte säga varför inflödet av patienter är så stort just nu.

– Men det är så det ser ut på sjukhus, det är svårt att förutse vilka dagar som har toppar. Vi har inte haft någon enskilt stor händelse som genererat fler patienter.

Det finns fyra definitioner av vårdplatsläget och nästa steg är det sista, skarpt läge.

– Om detta eskalerar måste vi gå upp i stabsläge och samla sjukhusledningen för att därifrån gå vidare med hur vi ska hantera situationen. Men detta är något vi har handlingsplaner för och något vi är vana att hantera. Det kan förändras på bara några timmar, säger Stefan Östergren.