Sponsrat innehåll

ANNONS Företagshälsan

Rökfri arbetsplats ger vinst för ekonomi och hälsa

Foto:Företagshälsan

Rökning är inte bara dåligt för hälsan, det är också dyrt, både för rökaren och arbetsgivaren. Det är svårt att sluta men inte omöjligt. Med hjälp av experter från FöretagsHälsans tobaksstopprogram kan ni få en rökfri arbetsplats!

Den här texten är producerad av Företagshälsan. Den är inte skriven av tidningens journalister.

För en arbetsgivare kostar en rökare cirka 45 000 SEK per år, i ökade sjukskrivningstal och lägre effektivitet. Fler och fler företag väljer att gå över till en rökfri arbetsplats för sina anställdas hälsa såväl som för att spara in kostnader. Vi har pratat med Angelica Strandberg, VD på FöretagsHälsan FHC AB, om hur de arbetar med företag i Karlskrona och Ronneby för att de ska nå målet med en rökfri arbetsplats.

Vad är företagshälsans viktigaste uppdrag?


– Vår viktigaste uppgift är att förebygga och främja för ett hållbart arbetsliv och stötta arbetsgivarna i de frågorna. Det handlar om alltifrån den fysiska och psykiska arbetsmiljön men också om livsstilsfrågor, såsom tobaksstopp, förklarar Angelica.

Varför erbjuder ni rökstoppsprogram? 


– Vi erbjuder kurser i att sluta röka för att främja en sund livsstil, samtidigt som man sparar pengar. Det är ju en kostnad för både den som röker och för arbetsgivaren i form av fler pauser och fler sjukdagar.

Är det inte svårt för många att sluta röka?

– De anställda gör ju detta tillsammans och kan peppa och hjälpa varandra. Om 7 av 10 slutar är det mycket vunnet för företaget. För den som vill sluta röka är det en stor fördel att ha med sig arbetsplatsen. Det går inte bara att använda förbud och pekpinnar, det behövs stöd och motivation. När arbetsgivaren går ihop med de anställda med målet om en rökfri arbetsplats blir det en annan kraft.

Hur går det till rent praktiskt?


– När ett företag tagit beslut om att bli rökfritt brukar vi vara med på ett uppstartsmöte och upplysa om vinsten att sluta med tobak, sjukdomar och annan information kopplad till rökning och svara på frågor. Ofta startar man grupper och hjälps åt och sporrar varandra att bibehålla tobaksstoppet. Under kursen får de verktyg för hur de ska hantera svårigheterna kring att sluta med nikotin, som abstinens, av vår personal med expertis inom tobaksstopp.

Hur brukar anställda se på att en arbetsgivare beslutat att införa tobaksstopp?


– Är de med tidigt i processen brukar det bara vara positivt. Om de anställda förstår varför och vet att de kommer att få stöttning att sluta är det betydligt enklare att få igenom och upprätthålla tobaksstoppet. Många är positivt inställda, det är så mycket som talar för hur skadligt det är. Nu för tiden är många arbetsplatser redan rökfria, men går man tillbaka tjugo år i tiden fanns det fortfarande kontor där folk rökte inomhus. Idag finns en större hälsomedvetenhet.

Var hålls de här kurserna?


– Ibland kommer sluta röka-gruppen till oss, eller så kommer vi till dem. Vi anpassar oss efter kundens önskemål.

Vad kan arbetsgivare mer få hjälp med av er på FöretagsHälsan?


– Vår specialitet är arbetsmiljö och vi erbjuder stöttning inom områdena arbetslivsinriktad hälsa och rehabilitering, riskbedömningar, ergonomi, kartläggningar inom psykisk och fysisk arbetsmiljö, handledning och ledarutbildningar för att nämna några. Vi har bland annat egna företagssköterskor, företagsläkare, psykolog, beteendevetare, sjukgymnaster, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer och hälso- och stresspedagoger som tillsammans arbetar med dessa frågor, berättar avslutningsvis Angelica Strandberg på FöretagsHälsan FHC AB.