Visste du att...

Ledare Artikeln publicerades

... ledarsidan har som uppgift att skriva om frågor utifrån en tydlig politisk vinkel. Ledarsidan är en enda sidan i en tidning, även i BLT, där skribenternas politiska åsikter är vägledande för innehållet.

Ledarredaktionen är en egen enhet på tidningen. Vi tar våra egna beslut om vad vi ska bevaka, skriva och publicera. Den politiska chefredaktören har ingen chef över sig på BLT.

Både BLT och våra systertidningar Barometern-OT och Smålandsposten ägs alla av stiftelsen Barometern. Det är denna stiftelse som anställer oss som arbetar på dessa tidningars ledarsidor.

    Vi ledarskribenter vägleds av en stiftelseparagraf som lyder att vi ska vara "organ för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition, samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”. Den citeras varje dag, just på den här platsen.

    Men hur vi lägger betoningen i denna paragraf är olika för varje tidning.

    Vi tar gärna in repliker på ledarsidan, både från politiker och från allmänhet. Men repliken ska riktas mot något vi har skrivit på sidan.