”Trafikverket vill pressa fram något av prestige”

Ledare Artikeln publicerades

Angående ledaren:

(BLT 3/3):

Jag blir lite fundersam om debatten om E22 Lösen-Jämjö. Jag har inte stött på någon som vill stoppa bygget, alla verkar vilja ha vägen, frågan är väl bara var man lägger den.

Norra- eller skogsalternativet skulle ju bli en raksträcka genom skogen för alla från Jämjö och spara åkrarna och störa färre människor. Det är faktiskt bara 6.1 procent av Sveriges yta som är produktiv åkermark, skrämmande lite faktiskt.

Jag kan överhuvudtaget inte förstå argumentet i utredningsmaterialet att man inte fångar upp trafiken från öarna och Trummenäs med norra alternativet, för läser man vidare så ser man ju att det bara cirka 4000 bilar som kommer den vägen, de kan ju fortsätta köra på befintliga vägen, gång- och cykeltrafik är ju redan separerade och med 4000 bilar kommer ju gamla vägen kännas rätt öde. Som jämförelse passerar ju knappt 8000 bilar Östra Torpskolan. Det ger ju lite perspektiv.

Sen storlekarna på trafikplatserna är ju värdiga de värsta korsningarna i Los Angeles. Det känns som man dimensionerar för trafik som är 10 eller 100 gånger så stor som står i prognoserna.

Men det som är värst av allt är nog sättet man handlägger det på. Det verkar vara förbjudet att diskutera. Innan den detaljerade planen är klar i höst kan ingen överklaga, och den dag någon kan överklaga är det försent för man har lagt ned 10-tals miljoner redan.

Det känns som det är tanke- och diskussionsförbud i frågan och man försöker pressa fram den av ren prestige.

Med vänlig hälsning

Jan Friman

Svar: Jag har inte hävdat att bönderna inte vill ha vägen, tvärtom, faktiskt. Min poäng från början är kring svårigheten att i ett stort beslut som detta göra alla till lags - och att om vägen inte blir byggd så kommer pendlarna att bli missnöjda.

Om det är smidigare att lägga genom skogen så har jag förstås inga synpunkter på det.

Men sen måste jag hålla med dig. Trafikplatserna ser fullständigt överdimensionerade ut, helt överdimensionerade till det blekingska landskapet. Det är det jag känner mig allra mest bekymrad för. Måste det verkligen vara så många av-och påfarter överallt?

mvh

Sylvia AF