Trafikverket vet uppenbarligen inte vad de pratar om

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Thomas Persson

När Försvarsmakten av olika anledningar har omskrivits i media den senaste tiden så har jag flera gånger noterat att det förmedlas en bild som i vissa gånger är både felaktig och framför allt väldigt ensidig. Jag får känslan att vissa skribenter nästan förmedlar en bild likt den som skildras i filmen från 1958 med titeln ”Åsa-Nisse i Kronas kläder”.

Det här tyder tyvärr på en oroväckande låg kunskap om försvarsrelaterade frågor hos en förhållandevis stor del av journalistkåren, men även hos de som intervjuas och uttalar sig. Jag ska ge er några exempel.

Härom veckan kunde vi på åtskilliga ställen läsa nyheten om att ”Militärfartyg körde på Aspöfärjan”. I P4 Blekinge tillät man en privatperson helt ohejdat breda ut sig om hur oduglig Marinen är på att framföra fartyg.

I Sydöstran uttalade sig trafikverkets presschef Bengt Olsson och deklarerade att ”högerregeln gäller, men sedan handlar det om yrkestrafik kontra vanligt trafik och så kommer marinen in också med sina regler”.

  Media spred inledningsvis en samstämmig, men helt felaktig bild, av att det skulle ha varit HMS Carlskrona som orsakade kollisionen tillsammans med en rad andra märkliga påståenden.

  Det är ytterst anmärkningsvärt att media inte lyckades analysera situationen bättre då det fanns flera videoupptagningar som tydligt visar förloppet. I det aktuella fallet är det otvetydigt att Aspöfärjan bröt mot regel 15 i sjötrafikreglerna och körde rakt in i sidan på HMS Carlskrona - inte tvärt om.

  Efter att P4 Blekinge uppmärksammades på det olämpliga i att låta personer utan varken kunskap eller insyn, dessutom oemotsagd och helt felaktigt, deklarera Marinens oduglighet i sammanhanget, så togs ljudklippet bort från webben.

  Men det värsta är nog ändå den spekulerande presschefen på Trafikverket. Jag ringde därför upp Bengt Olsson samma dag som händelsen inträffade och frågade honom vad han egentligen menade med sitt uttalande.

  Svaret blev att det han syftade på att yrkestrafik har företräde framför fritidsbåtar, och att han egentligen inte vet om örlogstrafik har några egna regler. Det är ytterst anmärkningsvärt att presschefen vid ett av Sveriges största rederier helt felaktigt går omkring och tror att Marinen skulle ha några egna väjningsregler, och att han i det aktuella sammanhanget till synes blandar ihop örlogsfartyg med fritidsbåtar.

  Det här är tydligt och tråkigt exempel på hur okunskap renderar i att felaktiga budskap förmedlas till allmänheten.

  Veckan innan ovanstående händelse så gjorde SVT Blekinge ett inslag om buller i samband med flygningar från Kallinge där en privatperson ”rasar mot F17” utan att hans påståenden bemöts på det sätt man kan förvänta sig av public service, än mindre faktagranskas.

  Även här sprids det en missvisande bild av att Försvarsmakten näst intill skulle genomföra terrorflygningar mot de boende runt omkring. Faktum är att exakta in- och utflygningsvägar från flygplatsen med tillåtna höjder är rigoröst reglerade, och det hade varit enkelt för en reporter att kontrollera – om man vill.

  Med anledning av ovanstående samt en rad andra exempel som inte får plats i denna krönika, så börjar jag misstänka att Åsa-Nisse och Klabbarparn har klivit ur kronans kläder och istället sökt jobb på diverse redaktioner och andra ställen.