Stoppa kampanjen mot landsbygden

Ledare Artikeln publicerades
Många firar midsommar ute på landet. Avfolkade bygder lever upp på nytt. Men glöm inte de som lever på landet året runt.
Foto:Hasse Holmberg
Många firar midsommar ute på landet. Avfolkade bygder lever upp på nytt. Men glöm inte de som lever på landet året runt.

Nu i midsommarhelgen återbefolkas många gamla torp och gårdar. Annars stillsamma byar lever upp på nytt. Du som är gäst på landet - skänk dem som bor där hela året runt en tanke mellan snapsen och sillen.

Klyftan har vuxit sig för stor mellan stad och land sa statsminister Stefan Löfven i sitt jultal. Några veckor senare gav han sig ut på en Sverigeturné till "platser som vanligtvis inte väntar sig besök av statsministern". Statsministerns jultal och Sverigeturné är bara att applådera.

Kruxet är bara att Socialdemokraterna och Miljöpartiet satt i gång en kampanj mot landsbygdens folk och näringar av sällan skådat slag. En del är redan genomfört, annat ligger i utredningar eller bereds på regeringskansliet.

Till viss del handlar det ytterst om en så banal fråga om vem som ska bestämma över jord och skog på landet. Är det byråkrater inom det statliga maskineriet, miljöaktivister och diverse miljöpartister på departement, i regering och riksdag i huvudstaden? Eller de som bor ute på och lever av landsbygdens resurser?

Ett exempel i närtid på detta är viltvårdsförvaltningen där regeringen stärkt representationen av miljö- och naturintresset, och därmed minskat markägarnas och jägarnas inflytande, i de viltförvaltningsdelegationer som finns knutna till varje länsstyrelse och som tar ställning till bland annat skyddsjakt. Stadsbornas inflytande över landsbygdsbefolkningen växer.

Ett annat slående exempel är den nu pågående rättsliga översynen av skogsvårdslagen. En av de mer brännande frågorna utredningen har att ta ställning till är om miljöaktivister ska få rätt att överklaga avverkningsanmälningar, som fått grönt ljus av Skogsstyrelsen, till domstol.

En sådan ordning skulle i praktiken innebära att enskilda småföretagare riskerar att möta Greenpeace i domstol för att vidta helt vanliga åtgärder i sina skogsföretag. Miljöaktivister skulle få en enorm makt över småföretagare på landsbygden. Ja, de som i sin tur levererar en mycket stor andel av råvarorna till den skogsindustri som sysselsätter omkring 100 000 personer - i stor utsträckning på landet.

Men det handlar givetvis också om kommunikationer. Utan vägtransporter finns inga förutsättningar för människor och varor att röra sig över stora glesbebyggda områden.

I stora delar av Sverige finns det inte, och kommer inte att finnas, kollektivtrafik som fungerar på ett tillfredsställande sätt. Att prata om ökad kollektivtrafik för många landsbygdsbor är i bästa fall önsketänkande. Att kraftigt fördyra transporter för landsbygdsföretag är ett direkt slag mot arbetstillfällen.

Samtidigt som avstånden är landsbygdens stora nackdel fortsätter regeringen att lägga sten på börda för alla som är beroende av vägtransporter.

De kraftiga skattehöjningarna på drivmedel är en sak men faktiskt bara småpotatis i jämförelse med en annan ändring i drivmedelsbeskattningen.

Från och med årsskiftet höjs bensin- och dieselskatten automatiskt med konsumentprisindex plus två procent - och detta utan att regeringen behöver lägga fram något nytt förslag i riksdagen.

Det låter kanske inte som speciellt mycket men på grund av ränta på ränta-effekten kan skatteökningen bli mycket dramatisk över tid - uppemot 50 procent på tio år, enligt en rapport från Skattebetalarnas förening.

Minns någon vem som sa: "Det är jättedyrt att tanka bensin som det är, vi ser inget behov av att höja bensinskatten". Inte? Det var finansminister Magdalena Andersson (S), strax före valet 2014 (Expressen den 17 augusti 2014).

Tidigare i våras jublande många när samma finansminister tillsammans med miljöminister Karolina Skog meddelade att utredningsförslaget om en kilometerskatt på tunga transporter skulle kastas i papperskorgen.

Men det var ett jubel som fastnade i halsen för ganska snart stod det klart att regeringens egna tjänstemän har fått i uppdrag att ta fram ett förslag som regeringen kan gå vidare med till riksdagen före mandatperiodens utgång.

Fram till dess kilometerskatten är död och begraven kommer landsbygdens företagare att fortsätta ligga sömnlösa om nättera. Ju mer isolerat företaget eller verksamheten ligger, desto mer kännbar blir straffskatten på avstånd.

Utarmningen av landsbygden har pågått länge och drivs av större samhällsprocesser som är oavhängiga politiken. Det är städerna som har visat sig vara vinnare i industrialiseringens och globaliseringens tidevarv.

Den utvecklingen är tillräckligt stark utan att den påskyndas av regeringen. Kampanjen mot de som vill leva och arbeta på landsbygden måste få ett slut och deras hembygd ska inte första hand ses som en plats för alla andras behov än deras egna.