Skatt på allt som rör sig

Ledare Artikeln publicerades
Hur blir det med antal avgångar och flyglinjer från de regionala flygplatserna när resenärerna minskar?
Foto:Kallestad, Gorm
Hur blir det med antal avgångar och flyglinjer från de regionala flygplatserna när resenärerna minskar?

Höjd bensin- och dieselskatt, förslag på flygskatt och kilometerskatt för tung trafik under utredning. Skattehöjningar på allt som rör sig gör det allt svårare att bo och verka utanför storstäderna och städerna.

Sverige präglas av en stark urbaniseringsvåg. Flyttlassen går från landsbygd och mindre tätorter till städerna och allra mest växer storstäderna. Den utvecklingen verkar inte oroa regeringen särskilt mycket för politiken som förs snarare påskyndar än minskar klyftorna mellan land och stad och mellan storstäderna och övriga landet.

Nyligen höjdes skatten på bensin och diesel med 55 öre per liter respektive 60 öre inklusive moms. Det sägs att bensinskattehöjningarna ska få människor att välja tåg och buss framför bil. Men den som frågar hur man ska kunna ta sig till jobbet från byn på landet utan bil får inget svar när hon frågar.

Under onsdagseftermiddagen överlämnade flygskatteutredningen sina förslag om en ny flygskatt till finansministern. Den nya flygskatten föreslås vara indelad i tre nivåer. För flygresor till länder i andra världsdelar ska skatten vara 430 kronor, till länder utanför Europa 280 kronor och till länder inom Europa samt inrikesflyg 80 kronor.

En flygskatt på 80 kronor per flygning, 160 kronor tur och retur Ronneby Airport-Arlanda/Bromma, låter kanske inte som särskilt mycket men flygbolagens marginaler är hårt pressade. Höjda priser leder till färre passagerare och därmed ännu sämre marginaler. Höjda kostnader kan därför innebära färre avgångar och i absolut värsta fall att hela flyglinjer läggs ned.

Att det finns goda flygförbindelser till och från framförallt Stockholm från de regionala flygplatserna är a och o för det regionala näringslivet långt ifrån stortstäderna. Resorna från Ronneby Airport utgörs exempelvis till överväldigande del av affärsresor, uppger flygstationsledare Mona Glans vid Ronneby Airport.

Flygskatten är tänkt att styra om dessa resor till andra trafikslag. Men vilka är alternativen för en affärsresenär som ska till eller ifrån Blekinge? En enkel tågresa från Stockholm till Karlskrona eller Karlshamn tar i bästa fall drygt fem timmar. Tar man istället bilen får man lägga till ytterligare 30 minuter om man kör utan stopp. Och om den resande använder Bromma eller Arlanda som transitflygplats kan alternativen vara betydligt mer tidskrävande.

Efter nyår väntas utredningen om en kilometerskatt för tung trafik vara klar med sitt arbete. Inte minst skogsindustrin, landets största nettoexportör, som är beroende av att transportera råvaror på vägnätet är allvarligt oroad över konsekvenserna av de förslag som utredningen kan komma att lämna. Med all rätt, för som bekant är det svårt att hämta massaved, timmer eller flis i skogen med järnväg. De ökade kostnaderna hotar lönsamheten och därigenom arbetstillfällen på massabruken, sågverken, hyvlerierna och ute i skogen.

Det verkar finnas liten förståelse för att mängder av människor och företag i Sverige är beroende av fungerande transporter och att det långt ifrån är självklart att det finns fungerande alternativ till lastbil, bil eller flyg. När alternativen saknas samtidigt som transportskatterna höjs ökar klyftorna mellan stad och land, storstäder och övriga Sverige. Det är en politik som drar isär Sverige.