Sälj, för hyresrättens skull

Ledare Artikeln publicerades

Försäljningen av delar av Ronnebyhus väckte, återigen, starka känslor på senaste fullmäktigesammanträdet i Ronneby. Anklagelsen om att alliansen skulle vilja ”utlpåna” Ronnebyhus faller på sin egen orimlighet när syftet med försäljningen är att bygga nya hyresrätter.

På förra kommunfullmäktige i Ronneby diskuterades återigen försäljningen av delar av det kommunala bostadsbolaget Ronnebyhus. Diskussionen kom upp apropå att fullmäktige skulle godkänna en teknikalitet: att de berörda fastigheterna placeras i separata bolag inför den stundande affären där sammanlagt 642 kommunalt ägda lägenheter berörs.

Från Socialdemokratiskt håll riktades hård kritik mot försäljningen, eller ”utförsäljningen” som de kallar det. ”Man vill utplåna Ronnebyhus när man säljer ut så mycket”, dundrade fullmäktigeledamoten Jan-Eric Wildros (S) från talarstolen.

Att Ronnebyalliansen i och med fastighetsaffären skulle vilja ”utplåna” det kommunala bostadsbolaget faller på sin egen orimlighet.

Det kapital som affären förväntas generera är ju tänkt att återinvesteras i form av bland annat nya hyresrätter. Och även efter en eventuell försäljning kommer Ronnebyhus att vara en mycket stor aktör på den lokala bostadsmarknaden eftersom de 642 lägenheterna utgör omkring 20 procent av det totala allmännyttiga lägenhetsinnehavet.

Att kommuner säljer allmännyttiga lägenheter till privata bolag är heller inget ovanligt. Enligt tidningen Dagens Samhälle hade Sveriges kommuner förra året sålt, eller fattat beslut om att sälja, drygt 14 800 lägenheter. Och motivet är oftast, enligt Dagens Samhälle, just att finansiera nybyggnation (Dagens Samhälle den 26 januari).

Även i Karlskrona är man i begrepp att sälja hyresfastigheter för att finansiera nybyggnationer. Emot det kommer dock ingen kritik från socialdemokratiskt håll av den naturliga anledningen att Socialdemokraterna själva ingår i den majoritet som vill sälja och bygga nytt. Ibland är det onekligen stor skillnad mellan att vara socialdemokrat i opposition och vara socialdemokrat i majoritet.

Från de boendes sida väcks ofta oro till liv inför affärer som de i Ronneby och Karlskrona. En oro politiker som är motståndare till att kommunala hyresfastigheter säljs gärna spelar på. Så har också skett i Ronneby där Socialdemokraterna i en förstamajpamflett från i våras spred skrämselpropaganda om den aktuella försäljningen: ”Ingen skall tvingas få en hyresvärd vars huvudmål är att höja hyrorna på sina fastigheter eller genomföra lyxrenoveringar.”

Sällan förklarar samma politiska krafter att mängder av människor redan i dag bor hos privata hyresvärdar och att hyressättningen i privat ägda lägenheter omfattas av samma regler som gäller för de lägenheter som ägs av kommunala bostadsbolag.

Det viktigaste för människor är knappast om de bor hos en privat eller en kommunal hyresvärd utan att de har någonstans att bo överhuvudtaget. Och som bekant råder det brist på bostäder i allmänhet och hyresrätter i synnerhet. Nej, Ronnebyalliansen utplånar inte Ronnebyhus, de ser snarare till att fler får en bostad.