Ronneby borde skicka notan till staten

Ledare Artikeln publicerades

Roger Fredriksson (M) vill att Ronneby kommun anlitar ordningsvakter för att öka tryggheten i Ronneby centrum. Det är ett bra förslag och notan borde skickas till staten. Annan kommunal verksamhet ska inte behöva lida för att staten inte sköter sina åtaganden.

 Torget i Ronneby.
Torget i Ronneby.

Ronnebys kommunstyrelseordförande Roger Fredriksson (M) vill öka tryggheten i centrala Ronneby genom att låta kommunalt finansierade ordningsvakter patrullera stadskärnan.

På måndag kommer hans förslag om att anlita kommunala ordningsvakter att finnas på kommunstyrelsens dagordning, högst upp får man hoppas.

Förslaget förutsätter att kommunen ansöker hos polismyndigheten om att delar av centrala Ronneby klassas som ett så kallat paragraf 3-område. En sådan klassificering är nämligen en förutsättning för att ordningsvakter ska kunna verka i det offentliga rummet. Benämningen härstammar från lagen om ordningsvakter och dess tredje paragraf.

Med tanke på de omfattande oroligheterna som pågått under en längre tid vore det mycket förvånande om polismyndigheten avslog en sådan ansökan.

Redan sedan tidigare har kommunen anlitat väktare för att öka tryggheten. Men väktare har egentligen inte större befogenheter att ingripa än vem som helst. Ordningsvakter har däremot vissa begränsade polisiära befogenheter som bland annat innefattar att omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats. Och antagligen kommer deras blotta närvaro att vara trygghetsskapande för allmänheten, liksom avskräckande för de kriminella element som alltför många gånger nu har tagit det offentliga rummet i besittning.

Vanliga poliser hade givetvis varit att föredra framför ordningsvakter. Men när polismyndigheten inte har tillräckliga resurser, vad göra?

Förslaget om att kommunen ska anlita ordningsvakter återaktualiserar finansieringsfrågan. Kostnaden för ordningsvakterna kommer att belasta kommuninvånarna. Resurser som egentligen skulle ha gått till kommunens ordinarie verksamhet, som skola och omsorg, får i stället läggas på ordningsvakter. Det är i allra högsta grad motiverat men samtidigt är upprätthållandet av lag och ordning en statlig uppgift.

Därför kan man tycka att det inte vore mer än rimligt att Ronneby kommun skickar räkningen till staten.

Visst, Ronneby kommun och dess medborgare har säkert inte några större utsikter att få ersättning från staten. Men att faktiskt skicka en faktura skulle understryka att kommunen nu faktiskt tar ett ansvar som är statens. Det är inrikes- och justitieminister Morgan Johanssons (S) ansvar att se till att polisen har resurser, inte Roger Fredrikssons (M).

En faktura skulle också vara opinionsbildande. Liberalerna har exempelvis föreslagit att staten inrättar ett statsbidrag för att brottsutsatta kommuner ska kunna anställa ordningsvakter (Liberalerna kallar det trygghetsvakter) i väntan på att antalet poliser ökar. Skulle ett sådant statsbidrag ha funnits skulle Ronneby kommun ha kunnat få ekonomiskt stöd från staten. Det är fullständigt obegripligt att regeringen och Morgan Johansson (S) har sagt nej till ett sådant förslag nu när situationen ser ut som den gör i flera kommuner.

Staten och regeringen har ansvaret för lag och ordning. Det är hög tid att den tar det.