Regeringen verkar ha svårt att komma ihåg att äganderätten är en mänsklig rättighet

Ledare Artikeln publicerades
Äganderätten håller på att urholkas.
Foto: Vegard Wivestad,Grøtt
Äganderätten håller på att urholkas.

Äganderätten håller på att urholkas. Moderaternas förslag om en äganderättsutredning med fokus på de gröna näringarna är mycket välkommet och borde bli ett gemensamt krav från allianspartierna i höstens valrörelse.

I Sverige är vi vana vid att diskutera mänskliga rättigheter så som yttrandefriheten och religionsfriheten. Mer sällan talar vi om äganderätten som en mänsklig rättighet.

Därför var det uppfriskande när riksdagsledamoten Jonas Jacobsson Gjörtler (M) nyligen föreslog en äganderättsutredning med fokus på de gröna näringarna. För som han konstaterar i en debattartikel ”befinner sig (äganderätten) på ett sluttande plan som nu lutar allt kraftigare” (Land Skogsbruk den 23 december). Och han påminner också att äganderätten skyddas av både Europakonventionen och regeringsformen. Om detta är det lätt att hålla med Jacobsson Gjörtler (M).

Miljörörelsen ligger på för att få rätt att överklaga enskilda skogsägares avverkningar till domstol. En utredning som ligger på regeringens bord har delvis gått dem till mötes.

Säkert har organisationer som Greenpeace och Naturskyddsföreningen Miljöpartiets öra när utredningen ska omvandlas till proposition. Det kan bli ett hårt slag för äganderättens ställning i Sverige.

Regeringen aviserade i höstas, på direkt uppmaning av Naturskyddsföreningen, att den rekordsatsar på en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper. Om skog klassas som nyckelbiotop är det, med Skogsstyrelsens ord, i praktiken ”liktydigt med stopp för avverkning” (DN den 9 mars).

Regeringen skryter om hur mycket pengar den samtidigt avsätter till områdesskydd. Men eftersom de avsatta medlen är knappa kommer sannolikt mängder av människor att få se delar av deras egendom bli värdelös till följd av regeringens landsomfattande inventering. Södra undrade exempelvis i en nyligen publicerad debattartikel om ”Skogsstyrelsen (ska) införskaffa en tombola som får avgöra vem som får ersättning och vilka som blir utan?” (Land Skogsbruk den 30 december).

Och trots att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har uppmanat regeringen att utreda artskyddsförordningen för att ”säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker” så har ingenting hänt på drygt ett och ett halvt år.

Samtidigt kan man läsa om enskilda skogsägare som tvingas in i utdragna juridiska processer gentemot myndigheter, just på grund av artskyddsförordningen, för att hävda sina grundlagsfästa rättigheter och den ersättningsrätt som följer därav när det allmänna gör intrång. Det verkar bekymra regeringen föga.

Allianspartierna borde göra Moderaternas krav till sitt gemensamma och i höstens valrörelse gå till val på att tillsätta en äganderättsutredning. För det behövs en kraftig motvikt gentemot dem som anser att äganderätten är en petitess när andra samhällsmål ska förverkligas.

För regeringen verkar det vara svårt att komma ihåg att även äganderätten är en mänsklig rättighet. Det är dags att någon påminner dem om det.