Regeringen måste inse, Dan Eliasson kan inte sitta kvar

Ledare Artikeln publicerades
Dan Eliasson, rikspolischef.
Foto:Anders Wiklund/TT
Dan Eliasson, rikspolischef.

Rikspolischef Dan Eliasson hade inte rätt att besluta om undantag från säkerhetsskyddsförordningen, menar Åklagarmyndigheten. Vi kan inte ha myndighetschefer som inte följer lagar och regler, allra minst när det handlar om den högste chefen för Sveriges polismyndighet.

Under fredagen meddelade Åklagarmyndigheten att det inte blir någon förundersökning kring rikspolischef Dan Eliassons beslut om att ge det privata företaget CGI åtkomst till hemliga uppgifter i Polisens lönesystem Palasso. I systemet finns hemliga uppgifter med bäring på rikets säkerhet.

Anledningen till detta är att Åklagarmyndigheten inte funnit att något hemligt material sänts till CGI. "Av inhämtade loggutdrag och av annat inhämtat material framgår att Polismyndigheten inte sänt eller på annat sätt befordrat eller röjt några hemliga uppgifter eller annan data från Polismyndighetens IT-system Palasso till företaget CGI, varför ingen lidit någon skada eller men av det myndighetsbeslut som fattades av rikspolischefen den 28 april 2015.", skriver Åklagarmyndigheten i sitt beslut.

Överåklagare Anders Jakobsson säger till TT att "det är möjligt att vi (Åklagarmyndigheten, reds anm) kommit fram till ett annat beslut" om information hade skickats.

Men Åklagarmyndigheten skriver i sitt beslut att Polismyndigheten inte har något bemyndigande att föreskriva undantag från 13 § i säkerhetsskyddsförordningen. Av denna paragraf framgår att hemliga uppgifter får krypteras endast med kryptosystem som har godkänts av Försvarsmakten. Och Åklagarmyndigheten konstaterar vidare att Dan Eliasson inte har ägt rätt att besluta om undantag från 13 § säkerhetsskyddsförordningen, så som skett i beslutet den 28 april 2015.

Samtidigt som ingen förundersökning inleds säger alltså Åklagarmyndigheten att Dan Eliasson inte följt de bestämmelser som finns.

Alla myndighetschefer ska självklart följa de lagar och bestämmelser som finns. Det gäller i än högre grad när det gäller självaste myndighetschefen för Polismyndigheten. Och i allra högsta grad när det gäller beslut med bäring på de anställdas säkerhet.

Regeringen, som håller den tidigare socialdemokratiska statssekreteraren om ryggen, borde inse att Eliasson inte kan sitta kvar som rikspolischef. Det skickar fel signaler till allmänheten om högt uppsatta myndighetschefer kan sitta kvar trots att de fattat felaktiga beslut i strid med lagar och bestämmelser som styr deras verksamhetsområde.

Läs mer: Försvaret sa nej sex månader innan Eliassons beslut