Rätt till utbildning trumfar religiösa särkrav

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Simon Paulin / SvD / TT

I en dom från Europadomstolen klargörs att religionsfriheten inte innebär rätten att slippa könsblandad simundervisning i skolan. Det är positivt att barnens rätt till undervisning väger tyngre än föräldrarnas religionsfrihet.

Religionsfrihetens förhållande till det sekulära samhället är onekligen en av vår samtids stora och svåra frågor.

Ett av de mest uppmärksammade fallen rör en man som vägrade skaka hand med kvinnlig vd på ett företaget där han ansökte om praktik. Mannens agerande ledde till att Arbetsförmedlingen drog in aktivitetsersättningen eftersom den ansåg att mannens agerande lett till att han inte fått praktikplatsen.

Resten är som det heter historia: Mannen anmälde Arbetsförmedlingen till Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Stockholms tingsrätt gav DO och mannen rätt.

  Badhus är ett kapitel i sig. Flera kommunala simhallar har börjat erbjuda särskilda badtider då enbart ett kön har tillträde (vilket även gäller personalen). I mitten av december förra året granskade DO ett antal simhallar med kvinnobadtider i syfte att klargöra om och i så fall hur detta var förenligt med diskrimineringslagen.

  Till mångas förvåning menade DO att särskilda kvinnotider visst är förenliga med diskrimineringslagen om könssepareringen bara är tillräckligt välmotiverad. Exempelvis om de separata badtiderna motiveras utifrån att vissa kvinnor annars inte kan lära sig simma.

  I augusti förra året var den fristående muslimska grundskolan Al-Azharskolan på allas läppar. Skolan hade anmälts till Skolinspektionen eftersom idrottsundervisningen var könsuppdelad.

  Skolinspektionen fann att den könsuppdelade idrottsundervisningen på Al-Azharskolan stod i överensstämmelse med gällande regelverk för skolan, vilket både förvånade och upprörde många. Såväl utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och företrädare från allianspartierna var kritiska.

  I dagarna kom en intressant dom från Europadomstolen som har bäring på denna diskussion.

  Domen rör ett turkiskt par boende i Schweiz som inte tillåtit sina döttrar att delta i den könsblandade obligatoriska simundervisningen vid en schweizisk skola. Då föräldrarna inte tillåtit barnen att gå på simundervisningen gav de schweiziska myndigheterna dem böter. Föräldrarna protesterade.

  Till slut hamnade frågan i Europadomstolen i Strasbourg som inte ansåg att de schweiziska myndigheternas agerande stod i strid med Europakonventionens nionde artikel som bland annat rör religionsfriheten.

  Flickornas integration och rätt till undervisning väger enligt domstolen tyngre än föräldrarnas religionsfrihet.

  Även om utslaget inte är bindande för Sverige är det välkommet och av vikt för diskussionen här.

  Religionsfriheten är en omistlig del av ett liberalt och demokratiskt samhälle. Medborgarnas religiösa övertygelser ska inte vara en fråga för staten och alla har den grundläggande rätten att leva sitt liv efter egen övertygelse.

  Men religionsfrihetens vikt kan inte betyda att offentliga institutioner eller verksamheter ska anpassa sig efter religiös konservatism eller att den i alla sammanhang ska vara viktigare än andra rättigheter. Barns rätt till undervisning är ett exempel på när en annan rättighet väger tyngre än religionsfriheten.