Personligt ansvar ska inte sönderbeskattas

Ledare Artikeln publicerades
Spara. Den som tar ansvar för sin egen ekonomiska trygghet ska uppmuntras.
Foto:JONAS EKSTRÖMER / TT
Spara. Den som tar ansvar för sin egen ekonomiska trygghet ska uppmuntras.

Svenskar känner osäkerhet över sin privatekonomi. Enligt konsultbolaget Mercer, som gjort en analys av svenskarnas inställning till sin ekonomiska situation, känner sex av tio svenskar oro. Det är den högsta siffran i hela Norden.

Jämfört med andra länder är svenskar förvisso duktiga på att spara. Men om man lägger till den lilla detaljen att svenskar också är mer skuldsatta än någonsin framträder en annan bild. Stora bostadslån gör att privatekonomin blir känslig för ränteuppgångar och svängningar på bostadsmarknaden. Det bidrar troligen till känslan av osäkerhet.

Ytterligare en förklaring är att svenskar i hög utsträckning lägger sin ekonomiska trygghet i statens händer. Det är på sätt och vis kärnan i den svenska jämlikhetsideologin. Vi betalar höga skatter, men när det kniper är staten där och fångar upp oss. Enligt Mercers analys är just osäkerheten kring det offentligas förmåga att leva upp till dessa förväntningar en anledning till svenskarnas dåliga nattsömn.

Framför allt gäller det pensionerna. Många litar inte på att pensionssystemet kommer att leverera. Det finns skäl för oron. Vissa beräkningar visar att dagens unga vuxna kommer att få ut 40 procent av lönen i allmän pension vid en pensionsålder på 65 år. Pensionsåldern har förvisso höjts, och många kommer att ha möjlighet att jobba långt upp i åldern, men för att vara på den säkra sidan måste man ha ett privat pensionssparande.

Det samma gäller andra socialförsäkringssystem. Polis och rättsväsende kommer att kräva betydliga anslagsökningar under kommande mandatperioder, och pengarna måste tas någonstans ifrån. Sveriges kommuner och landsting beräknar att kommunerna kommer att ha ett underskott på 40 miljarder år 2020. Det kommer att kräva inkomstskattehöjningar – eller en försämrad offentlig service. Oavsett vad påverkar det människors privatekonomi.

När det blir sämre tider behöver politiken strama åt det ekonomiska biståndet. Antalet långtidssjukskrivna ökade dramatiskt när regeringen avskaffade den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Mycket tyder på att nästa regering kommer att behöva ompröva denna regerings beslut.

Det finns en slutsats att dra av detta: svenskar måste ta ett större ansvar för sin egen ekonomiska trygghet, och staten måste göra det enklare för medborgarna att ta det ansvaret.

Dessvärre har Stefan Löfvens regering gjort precis tvärtom. År 2016 avskaffades avdragsrätten för pensionssparande. I fjol beslutade regeringen att höja skatten på investeringssparkonton. Likaså har regeringen beslutat att förmånsbeskatta privata sjukförsäkringar. Signalen blir alltså: ta inte ansvar för din egen ekonomi och hälsa!

Samtidigt har pensionssystemet av nödvändighet blivit mindre förmånligt, vårdköerna växt och en misslyckad bostadspolitik har gjort att människor tvingas att spara ihop till en bostadsrätt.

Dubbelbestraffning, brukar det kallas. Självklart ska Sverige även i framtiden ha ett ekonomiskt skyddsnät som omfattar alla medborgare. Men den som vill ta ökat eget ansvar borde uppmuntras, inte sönderbeskattas.

Fakta

Karin Pihl

Är ledarskribent på Liberala Nyhetsbyrån

Visa mer...