Övertyga dina kollegor, Fridolin!

Ledare Artikeln publicerades
Borgfred i skolfrågan? Börja med att övertyga V och S om det, Fridolin!
Foto:Claudio Bresciani/TT
Borgfred i skolfrågan? Börja med att övertyga V och S om det, Fridolin!

Utbildningsminister Gustav Fridolin manar till politiskt lugn i skolfrågan. Han kan börja med att prata med S och V. Klappjakten på friskolorna är riktigt tröttsam.

Under torsdagen presenterade skolkommissionen ett paket av förslag för att rätta upp skolans problem, inte minst att den ser så olika ut beroende på kommunernas förutsättningar.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) passade på att vädja om att de ideologiska och politiska skyttegravarna ska läggas igen.

Ja, det hade den svenska skolan mått bra av för länge sedan. Då kanske den förre utbildningsministern Jan Björklund hade fått arbeta i fred för Gustav Fridolin.

Utbildningsministern borde då också rikta en speciell uppmaning till sina regeringskollegor och Vänsterpartiet att en gång för alla sluta att jaga friskolorna.

Skolinspektionens olika förslag är mycket omfattande. Det som har blivit mest publikt är lottningen som funktion i stället för kösystem för skolor med "särskild huvudman" alltså friskolor.

Närhetsprincipen som råder för de kommunala skolorna ska utredas. Kommunala skolor från årskurs 7 ska kunna frångå närhetsprincipen. Med andra ord - närhetsprincipens utredning i kombination med lottning kan ju resultera i att barn hamnar på helt olika skolor i en kommun.

Det är obegripligt varför föräldrars planering ska missgynnas. Det har uppstått en nidbild i debatten om att alla friskolor skolor kräver att man ställer sitt barn i kö på födelsedagen. Så ser inte verkligheten ut.

Det brukar det finnas mycket luft i köerna, då många föräldrar har valt att placera sina barn i kö på flera skolor samtidigt, eller på grund av flytt, eller annat. Det är alltså inte omöjligt att få in sina barn på en skola med kösystem, även om man flyttar in i en kommun senare än skolstart.

Nu får vi hoppas att förslaget inte blir verklighet - det visar sig att Fridolin själv är ganska skeptisk till just detta.

Vänsterpartiet slår däremot föga förvånande glada kullerbyttor.

Kommissionen innehåller däremot en hel del andra förslag som är betydligt bättre. Ett exempel är det aktiva skolvalet. Tanken är att alla att välja skola - kombinerat med informationsinsatser, enligt utredaren Jan-Eric Gustafsson.

Det har i exempelvis några av Stockholms kranskommuner visat sig vara en effektiv utjämnare.

Kommissionen föreslår en statlig finansiering av skolan, dock inte ett förstatligande. Där har Finland stått modell - där resursfördelningssystemet är statligt, men lärarna är kommunalt anställda.

Det är ett steg i rätt riktning. Gustav Fridolin har rätt i, att skolorna inte ska behöva betala priset för dåliga tider.

Lärarutbildningen måste bli mer praktisk och mindre teoretisk, blivande ämneslärare i årskurs 7-9 ska mer flexibelt kunna kombinera olika ämnesspecialiseringar.

Det ska inte minst kunna införas en lämplighetsbedömning för att bli lärare. Ett inslag i urvalsprocessen som borde vara självklar!