Om Sveriges industrihistoria - och massor av annat

Ledare Artikeln publicerades

För några veckor sedan fick jag besök på redaktionen. Patrik Skantze, före detta fabrikör vid lampfabriken i Karlskrona, överräckte en bok. Det visade sig vara hans egen. "Sveriges industrihistoria ur ett familjeföretags perspektiv" stod det i pressmeddelandet.

Sveriges utveckling under 1900-talet, speciellt efter andra världskriget, är intimt förknippad med svenska företags framgångar under samma period. Det välstånd som företagslivet då arbetade upp är något som vi fortfarande lever av i dag. De folkvalda politikerna har under samma period haft den tacksamma uppgiften att förvalta och fördela det välståndet. Med skiftande resultat, får man väl säga. Lågvattenmärket togs nog ändå vid försöket till införandet av löntagarfonderna i början på 80-talet.

Skantze har producerat en bok där han tar ett brett grepp om den svenska utvecklingen under de 130 år som hans familj har ägt lampfabriken. ”I nytt ljus" handlar delvis om familjens historia, delvis om Sveriges tekniska och politiska historia, delvis om vårt politiska arv. Udden i boken riktas genomgående mot ett system där småföretagens villkor negligeras till förmån för storföretagen - och där oförmågan att förstå de mindre företagens dagliga kamp är närvarande.

Han drar sig inte för att dela ut kängor till som han menar odugliga (dock icke namngivna) lokalpolitiker som har höjt skatten i Karlskrona kommun i syfte att skyla över sin oförmåga att ta hand om finanserna. Autokrater, kallar han dem. 2012, påpekar han, hade 60 procent av Sveriges kommuner lägre kommunalskatt än Karlskrona. Lokalmedia får också sin beskärda del av kritiken.

Men det är bara en del av boken. En annan del är som sagt Skantzes familjs historia, om fabrikörerna, om släktens tragedi vid konkursen i mitten på 70-talet, och den skuld som ägaren upplevde inför de 60-talet anställda som då förlorade sina jobb. En stress som tog så hårt att det föranledde självmord.

Han skriver om industrier som tangerar hans familjs egen tillverkningsindustri: Glasindustrin, mässingsindustrin, industrin för lampbränsle. Han går igenom alla de jobb som gått förlorade i Karlskrona och de som har kommit till.

När man är rädd för att boken håller på att spåra ur och tappa tråden, återknyter han till lampfabrikörerna. Och det är sammanbundet med mängder av bilder ur familjens och fabrikens arkiv och statistik från andra källor, exempelvis SCB.

Allt avslutas med ett gigantiskt index över alla som varit anställda vid fabriken genom tiderna.

Han tillstår själv när jag pratar med honom att han inte riktigt vet hur boken ska klassificeras, om det handlar om industri- eller kulturhistoria, ekonomi eller historik.

Men sanningen är att det är allt detta: Ett högt läsvärde med stark lokal förankring.

I efterordet får vi ta del av Skantzes egna funderingar om vad som bör göras för svensk industri: Man bör avskaffa las och arbetsgivaravgifterna, menar han, man bör också utreda om ett nytt system av skyddstullar kan hjälpa till att bygga upp den inhemska konsumtionsindustrin.

Jag tror inte att Patrik Skantze är omedveten om att världens välstånd idag till stor del har byggts upp av frihandeln, inte av skyddstullar. Men perspektivet förstås nog bäst mot bakgrund av familjens historik: Som traditionsbärare på orten.

Fakta

Ledarredaktionen läser:

"I nytt ljus" - Sveriges industrihistoria ur ett familjeföretags perspektiv. Författare: Patrik Skantze

Visa mer...