Missledande uppgifter sår tvivel om försvarets trovärdighet

Ledare Artikeln publicerades
2014, försvaret söker efter främmande u-båt i Stockholms skärgård.
Foto:Tomas Oneborg / SvD / TT
2014, försvaret söker efter främmande u-båt i Stockholms skärgård.

Jag kunde förra veckan ännu en gång konstatera att media inte riktigt klarar av att hantera rapporteringen runt försvarsrelaterade händelser på ett sakligt sätt.

Den här gången var det Sveriges radios annars så sakliga Ekoredaktion som inte lyckades hålla rätt på begreppen, och ämnet var främmande ubåtar på svenskt territorium. På lördagsmorgonen gjorde man en nyhet av något som egentligen inte var en nyhet, och i en kort bisats på slutet lyckades man få in en sensation utan att man själv verkade förstå att så var fallet. Vi tar det hela från början.

Hösten 2014 genomfördes en omfattande underrättelseoperation i Stockholms skärgård över ett mycket stort geografiskt område efter indikationer på främmande undervattensverksamhet. Ekots nyhet runt denna operation var att ”det ljud som från början beskrevs som det avgörande beviset för att en utländsk ubåt kränkt Sverige var i själva verket ljud från ett svenskt objekt och inte från en utländsk ubåt”. Men det var egentligen ingen nyhet eftersom Försvarsmakten själva, redan hösten 2015, hade redogjort för att detta bevis hade avskrivits när slutrapporten presenterades.

Tyvärr renderade detta i att Ekots i grunden sakliga artikel, blev fullständigt osaklig när den kortades ner, och pumpades ut i Ekots korta nyhetssändningar under hela dagen. Då blev budskapet istället att det hela var ett misstag, och att det samlade resultatet var att operationen skulle ha genererats av något som skulle ha härstammat från en svensk källa. Helt fel!

  När rapporteringen blir så här snedvriden så renderar det i en debatt baserat på okunskap som kan vara skadlig för Sverige och vår trovärdighet. Försvarsmaktens samlade underlag bestod enligt offentliga uppgifter av 300 rapporter, där 150 har analyserats djupare varav 21 har bedömts som särskilt intressanta.

  Även om en indikation blev avskriven, något som påvisar styrkan i analysarbetet, så finns det således en stor mängd bevisning kvar. Försvarsmaktens samlade bedömning baserat på ett omfattande analysarbete, och en stor mängd insamlad data är därför att ”det är fortfarande ställt utom allt rimligt tvivel att svenskt inre vatten kränktes i Stockholms skärgård 2014”. Tydligare än så kan man knappast uttrycka sig.

  Men vad är då det egentliga problemet med nyhetsrapportering i lördags? Jo, nämligen den att den genom att utelämna avgörande delar, så har man lyckats så ett frö av tvivel hos delar av allmänheten, hos övrig media, och även hos vissa politiker. Något som senare under dagen blev tydligt. Man lyckades näst intill göra partipolitik av det hela.

  Men det mest anmärkningsvärda är ändå att Ekot lyckades med konststycket att få in en tysk ubåt i en bisats i samma artikel. ”I vintras rapporterade medier om att en annan misstänkt ubåt observerats vid en marinövning vid fyren Vindbåden våren 2015. Enligt Ekots källor har det slagits fast att den ubåten var tysk”. Att påstå något sådant i en bisats, utan närmare förklaring är högst anmärkningsvärt, och reaktionerna lät inte vänta på sig. Carl Bildt var en av alla som reagerade och skrev ”Totalt tyst från SR Ekot efter deras uppgift att kränkande ubåt identifierad som tysk. Om sant är det ju en säkerhetspolitisk sensation”.

  Det finns ett talesätt som gör gällande att ”verkar informationen vara för bra för att vara sann - så är den oftast det”. Det är något som vi alla bör påminnas om med jämna mellanrum.

  Fakta

  Niklas Wiklund

  är örlogskapten i flottan men skriver i egenskap av fri försvarsdebattör. Han har gjort sig känd i sociala medier under den numera i försvarskretsar kända pseudonymen Skipper.

  Visa mer...