Migrationsverket underkänner Ygemans tal om 80 000 avvisningar

Ledare Artikeln publicerades
Anders Ygeman.
Foto:Marcus Ericsson/TT
Anders Ygeman.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppgift att förbereda avvisningar av upp till 80 000 personer som sökte asyl förra året. Myndigheten själv räknar bara med 30 000.

I går släpptes Migrationsverkets första prognos för 2016, något som vi uppmärksammade här på ledarsidan. Beräkningar över hur många som förväntas söka asyl skapar, av naturliga skäl, störst uppmärksamhet men lider, som vi skrev om, av stora osäkerheter. Desto mer intressant är då att titta på hur Migrationsverket bedömer att de klarar av att sköta sina olika verksamheter.

Tidigare har inrikesminister Anders Ygeman (S) signalerat att uppemot 80 000 av de som sökte asyl förra året kommer behöva avvisas. Regeringen har därför gett Polisen och Migrationsverket i uppgift att göra förberedelser för detta. Siffran är i sig inte uppseendeväckande. Det normala är att runt hälften av alla asylsökande får avslag. Att dessa återvänder är viktigt, inte minst för att vi ska kunna hjälpa dem som verkligen behöver skydd.

Eftersom Migrationsverket beräknar 100 000 asylsökande 2016 kan vi räkna med att ytterligare 50 000 kommer få avslag.

  Möjligheten att avvisa 80 000 personer har redan dömts ut som orimlig, bland annat av debattören Lars Wilderäng som efter samtal med Nationella Transportenheten (NTE) konstaterat att det helt enkelt saknas resurser. Många återvänder trots allt inte frivilligt, utan måste avvisas med hjälp av tvång.

  Även Migrationsverket tvivlar på Ygemans besked. I sin prognos räknar myndigheten enbart med runt 30 000 avvisningar om året, både 2016 och 2017. Anledningen är främst att migrationsdomstolarna inte klarar av att hantera tillräckligt många ärenden.

  Asylsökande, likt alla andra människor, har nämligen rätt att överklaga myndigheters beslut vilket många utnyttjar. Innan domstolarna fattat sitt beslut kan man inte tvingas återvända.

  Den rätten bör vi inte heller rucka på. I dagarna har BLT rapporterat om familjen Kukaj som riskerar utvisning trots att det är tveksamt om barnen kan överleva utan den vård de får i Sverige. Rätten att överklaga måste gälla alla.

  Migrationsverkets prognos är ett grovt underkännande av Ygemans spekulationer om 80 000 avvisningar. Menar ministern allvar måste han omgående presentera förslag på hur detta ska kunna gå till i praktiken, exempelvis genom förstärkta migrationsdomstolar eller genom att finna sätt att avgöra enklare ärenden på snabbare sätt. Därefter är frågan hur man kan stärka NTE för att verkställa fler avvisningar. För tillfället verkar ingen lita på att Ygeman menar allvar.

  Frågan om avvisningarna visar på en bortglömd sanning. Att ta emot asylsökande har sina kostnader, men åtgärder för att försöka minska antalet är inte gratis dem heller.