Med Miljöpartiet blir Sverige ett avskräckande exempel

Ledare Artikeln publicerades
Ska Sveriges klimatpolitik vara ett exempel att följa måste klimatpolitiken förenas med tillväxt och välstånd.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Ska Sveriges klimatpolitik vara ett exempel att följa måste klimatpolitiken förenas med tillväxt och välstånd.

Miljöpartiet vill att alla fossila drivmedel förbjuds redan om tolv år. Blir Miljöpartiets vilja verklighet gör det sannolikt Sverige till ett avskräckande exempel i det globala klimatarbetet.

I tisdagens presenterade de två gröna språkrören Isabella Lövin och Gustav Fridolin ett nytt klimatpolitiskt program om hur MP anser att Sverige ska leva upp till Parisavtalet (DN den 13 februari).

En central del i förslaget, och som lyfts fram som huvudnummer i debattartikeln, handlar om att Miljöpartiet redan om tolv år, 2030, vill införa ett förbud av försäljning av fossila drivmedel, alltså bensin och diesel. Och Miljöpartiet nöjer sig inte med att rikta in sig på bilarna, nej förbudet ska gälla såväl fartyg, flyg som arbetsmaskiner.

Vad skulle ett sådant förbud innebära för jobben och företagen? För dem som lever på landsbygden? För finansieringen av välfärden?

Den som letar efter svar söker förgäves efter någon konsekvensanalys från Miljöpartiets sida. Det säger en dels något om vilken syn MP har på ekonomin och dels om vilka väljare MP vänder sig till.

För det är klart att ett förbud av diesel och bensin - givet dagens tekniska lösningar - inte påverkar den som bor på Södermalm, tar tunnelbanan till jobbet och arbetar som inredningsarkitekt i någon nämnvärd utsträckning. Men för väldigt många människor runtom i Sverige är fungerande transporter till överkomliga priser avgörande för att få livet att gå ihop. Och mängder av människors uppehälle är beroende av att svensk industri är internationellt konkurrenskraftig. För annars flyttar jobben utomlands.

Ska svaret till dem vara att de får hoppas på att tekniska innovationer löser allt till 2030? Att en Tesla då kostar som en vanlig bil och inte en hel förmögenhet?

Ett förbud av fossila drivmedel i Sverige leder troligtvis till ökade utsläpp globalt. För svenska företag, många av dem mycket långt framme inom miljöarbetet, konkurrerar på globala marknader. De kan inte överföra kostnader till följd av ökade miljöregleringar på sina kunder. Med högre priser blir de utkonkurrerade av företag från länder med lägre ambitioner på klimatområdet. Då har man, klimatet allra minst, vunnit föga på att Sverige ivrigt springer före alla andra.

Inom klimatpolitiken brukar man, inte minst Miljöpartiet, tala om att Sverige genom att gå före med klimatarbetet ska vara ett föredöme för andra att följa efter. Men med Miljöpartiets totalförbud av bensin och diesel riskerar Sverige att i stället bli ett avskräckande exempel i vars spår ingen vill följa.

För ett föregångsland kan Sverige enbart vara om vi lyckas förena tillväxt med minskade utsläpp. Om vi i stället ger prov på hur klimatarbetet leder till fattigdom, ökade motsättningar mellan land och stad och försämrad välfärd, vem kommer att följa vårt exempel då?