Marknaden tar inte ansvar

Ledare Artikeln publicerades

"Kommunala bostäder är en socialistisk kvarleva" skriver Sylvia Asklöf Fortell (SAF) 13/2, och ansluter till borgerlig privatiseringsiver, där ideologin överordnas konsekvenserna.

Bostadssegregationen är av ondo i samhället. Hyresgästföreningens kostnad 12 kr per månad och lägenhet är beskedlig för att föra hyresgästens talan. Att få ha tak över huvudet är en rättighet och därför en del av kommunernas kärnverksamhet.

SAF tror att den privata fastighetsmarknaden är beredd att ta över den uppgiften och axla det sociala ansvaret. Vi ser inga tecken på det. Tvärtom, bostadssegregationen hade inte accelererat på samma sätt, om socialt utsatta tillåtits integrera på den privata bomarknaden och till rimliga priser. Det är kommunerna som tagit ansvaret, och när de nu öppnar för att sälja lägenheter istället för att underhålla och bygga, så växer utanförskapet och med nya kostnader som följd.

Inte heller den utvecklingen kommer den privata bomarknaden att vilja hantera. Det får skattebetalarna göra, alternativet är utsatta människor i social misär.

Det finns gott om projekt att investera i för den privata byggnadsindustrin. Låt göra så - och vi slipper den (enligt SAF) mer korrupta kommunala verksamheten i branschen. Men låt bygga åt alla, inte bara för de rika, låt bygga till kostnader som är rimliga. Låt sedan de boende få spegla samhällsbilden.

Ta vid uthyrningen ansvar för att minska boendesegregationen, och ta ansvar för boende åt individer i utanförskap. Skapa fler hyresrätter som är tillgängliga för obemedlade. Minska antalet bostadsrätter. Blanda hyresrätter och bostadsrätter i fastighetsbestånden.

Så skulle den privata bomarknaden framdeles kunna ta ett ökat ansvar.

Inge Johansson, Kallinge

Svar: Jag har inget emot Inge Johanssons vision. Det är klart att vi ska ha en blandad bebyggelse så långt det är möjligt - allt visar på att det blir bäst så. Det finns dock ett annat problem i Sverige, och det är den genomreglerade byggmarknaden, som gör det hart när omöjligt att bygga så hyrorna hamnar på vettigt låga nivåer för folk utan tjocka plånböcker. Så problemen på bomarknaden är mångfaldiga.

mvh Sylvia AF