Läxfri skola? Sunt förnuft efterlyses hos S i Ronneby

Ledare Artikeln publicerades
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT

De rödgröna i Ronneby öppnar för att ta bort läxorna i kommunens skolor.

Vissa föräldrar menar att de stressar barnen och stjäl tid från andra fritidsaktiviteter. Vissa menar att de är en ständig källa till konflikter i hemmet. Andra föräldrar tycker att det är en självklar del av skolans verksamhet och att de ger en inblick i både barnets kunskapsutveckling och i skolans arbete.

Få ämnen är så infekterade - och återkommande - i skoldebatten som hemläxornas vara eller icke vara.

Nu återaktualiseras debatten lokalt, åtminstone för väljarna i Ronneby.

I onsdagens tidning berättade BLT att de rödgröna i Ronneby - Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet - kommer att gå till val på att ifrågasätta läxorna i kommunens skolor (BLT den 1 november). I sin skuggbudget skriver de rödgröna att de "vill utreda möjligheterna till läxfri skola".

Den som vänder sig till forskningen för att få ett entydigt svar om effekterna av hemläxor blir inte mycket klokare. Det verkar dels vara ett underforskat område, dels ett område där åsikterna går i sär. Många lyfter också fram att det snarare handlar om hur läxorna är utformade än om läxorna i sig är bra eller dåliga.

Men det räcker kanske att luta sig mot det sunda förnuftet. Förutsatt att läxorna är utformade på ett bra sätt, har tydlig återkoppling och grundar sig i undervisningen: är det ett rimligt eller orimligt antagande att eleverna lär sig mer om de ägnar tid åt att i hemmet repetera det som man lärt sig i skolan?

För mig är svaret självklart, och motsatsen verklighetsfrämmande.

Det borde säga sig självt att det visst spelar roll för elevens inlärning att man tragglar glosor eller gör matteövningar hemma vid köksbordet. Skulle debatten ha handlat om att träna fotboll eller lära sig spela ett instrument skulle man ha skrattat rent ut åt den som ifrågasatte att man måste träna och öva för att bli bra, övning ger färdighet som det brukar heta.

Och visst är det så att läxorna inte bara bidrar till inlärningen utan att de också gör att eleven erövrar färdigheter som är viktiga i livet: att det krävs uppoffring, envishet och självdisciplin för att erövra kunskap. Det finns ett egenvärde i att stänga av tv-spelet eller datorn och sätta sig ner med läxorna i stället.

Men det är kanske så, att de rödgröna i Ronneby egentligen inte bryr sig särskilt mycket om frågan huruvida läxor är bra eller dåliga. Det är inte alls orimligt att anta att det i stället handlar om att de rödgröna anser att läxor bidrar till att göra skolan ojämlik. Alltså, att vissa barn har turen att ha föräldrar som kan hjälpa dem hemma, medan andra har oturen att ha föräldrar som inte kan eller inte har tid att hjälpa sina barn med läxorna. Men om det är här skon klämmer. Är det inte bättre att skolan erbjuder läxhjälp åt de elever som är i behov av det än att förbjuda läxorna för alla?

Socialdemokraterna har på riksplanet gått från att vara flumskolans försvarare till att i stort sett ha accepterat betyg, vikten av ordning och reda och att läraryrket måste uppvärderas. Det är synd att S i Ronneby inte fullt ut har varit med om den omsvängningen utan går till val på att ifrågasätta läxorna.