Låt folk göra rätt för sig!

Ledare Artikeln publicerades
Arbetsmarknadsekonomiska rådet vill se lägre löner i "nya" enkla jobb. LO måste ge med sig så att fler kan komma in på arbetsmarknaden.
Foto:Robin Haldert / TT
Arbetsmarknadsekonomiska rådet vill se lägre löner i "nya" enkla jobb. LO måste ge med sig så att fler kan komma in på arbetsmarknaden.

Utrikes föddas anknytning på svensk arbetsmarknad har grovt underskattats, det menar Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Nu måste LO ge med sig och öppna upp för fler enkla jobb på arbetsmarknaden så att folk kan göra rätt för sig.

Det måste väl vara bättre att bidra till samhället än att leva på bidrag från samhället? Det måste väl ändå vara bättre att folk gör rätt för sig än lever på andra?

Det tycker man borde vara självklarheter men så tycker inte tvillingparet LO och S.

LO-förbunden har som sin främsta uppgift att tillvarata sina medlemmars intressen. De kämpar för högre löner och ökad anställningstrygghet. Detta är i sig inget konstigt. Facket agerar likt alla andra medlemsorganisationer för att ge sina medlemmar så stora fördelar som möjligt.

Men det betyder samtidigt att facken agerar utan ansvar för dem som står utanför arbetsmarknaden. Dessa människors försörjning är ju någon annans problem, det vill säga skattebetalarnas.

En konsekvens av att de lägsta lönerna höjs är att andelen enkla jobb sjunker. En konsekvens av att anställningstryggheten är för stelbent är att andelen osäkra anställningar växer, vilket alliansen mot bättre vetande inte gjorde något åt. Det blir bättre för dem inne i stugvärmen men svårare för dem utanför.

Förstnämnda behöver under vissa förutsättningar inte vara ett överstigligt problem. Men kombinationen av väldigt många invandrare från länder med undermåliga utbildningssystem och en ekonomi med få enkla jobb är en ekvation som är svår att få ihop. Alltså just den situation som Sverige befinner sig i nu.

I tisdags presenterades ännu en rapport som understryker allvaret i situationen. Ja, som faktiskt hävdar att utmaningen är ännu större än vad vi tidigare trott.

"Huvudslutsatsen är att utrikes föddas svaga anknytning till arbetsmarknaden grovt underskattas om man bara studerar skillnaderna i sysselsättningsgrad", konstaterar Arbetsmarknadsekonomiska rådet i sin senaste rapport.

Förklaringen till underskattningen beror på att många utrikes födda är visstids- och deltidsanställda eller anställda med anställningsstöd jämfört med den infödda befolkningen. Det snedvrider den vanliga statistiken. Ser man till andelen fast heltidssysselsatta blir skillnaden än större mellan inrikes och utrikes födda. Särskilt bland födda i Afrika eller Asien jämfört med personer födda i Sverige.

Rådet pekar, liksom förra året, på att en nödvändig åtgärd är att Sverige behöver fler enkla jobb med lägre löner än nuvarande lägstalöner på arbetsmarknaden. Man efterlyser att fack och arbetsgivare i kollektivavtal definierar ”nya” typer av enkla jobb med lägre lön. Det kan handla om hantlangare och medhjälpare åt kvalificerade yrkesgrupper, exempelvis plåtslagare.

Visst, det är känsligt att tala om lägre löner men som rådets ordförande ekonomiprofessorns Lars Calmfors sa i samband med rapporten: "Det är ändå bättre att ha ett jobb med låg lön än ännu lägre bidrag".

Att människor utför enklare arbetsuppgifter till lägre lön tjänar kanske inte LO:s intresse men det tjänar dem som står utanför arbetsmarknaden.