Länsstyrelsen håller tyst om regeringens flygskatt

Ledare Artikeln publicerades
Flyget är avgörande för Blekinge. Ändå väljer länsstyrelsen att inte svara regeringen om flygskatten.
Foto:Staffan Lindbom
Flyget är avgörande för Blekinge. Ändå väljer länsstyrelsen att inte svara regeringen om flygskatten.

Onsdagen var sista dagen för olika instanser att tycka till om förslaget till flygskatt. Region Blekinge talar klarspråk – flyget är ryggraden i länets näringsliv. En flygskatt är inte ändamålsenlig. Men länsstyrelsen duckar och avböjer helt att ha synpunkter i denna för länet så viktiga fråga. Tystnaden är märklig.

I brist på vettiga tågförbindelser är flyget avgörande för Blekinge. Det vet alla med minsta insikt i vår företagsstruktur. 2016 slogs resanderekord från Kallinge.

I höstas lades det fram en utredning om flygskatt på regeringens bord. Den har blivit sågad av flera aktörer i den remissomgång som precis har avslutats. Framför allt för att skatten sägs ha mycket marginell effekt på utsläppen, kanske till och med ökar dem, samt för att den kan hota regionalflyget. De ekonomiska marginalerna är mycket små.

Bland kritikerna märks olika näringslivsorganisationer, men även Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet. Även vd:n för statliga Swedavia, som äger Ronneby flygplats, är kritisk.

Under onsdagen skickades region Blekinges svar till regeringen. Regionen skriver: "Effekten av flygskatten på minskningen av växthusgasutsläpp kan bedömas vara i det närmaste försumbar. Flygskatten saknar en direkt koppling till utsläppsmängder av växthusgaser och ger inget incitament [motiv, reds anm] att vidta åtgärder som att utveckla biobränsle eller effektivare flygplan (...)"

Regionen påpekar att staten har förbisett sydöstra Sveriges infrastruktur under många år:

"En enkel tågresa mellan Karlskrona och Stockholm tar 5 timmar vilket gör att ett möte under dagen i praktiken tar mer än en dag i anspråk. För näringslivet är det oacceptabelt. Det finns inga transportslag i sydöstra Sverige som kan ersätta flyget."

Det är ord och inga visor. Det är en bra skrivelse som klart och tydligt sammanfattar situationen.

Men länsstyrelsen har, genom landshövding Berit Andnor Bylund, beslutat att inte yttra sig alls. Enligt uppgifter till BLT:s ledarsida togs det beslutet i måndags.

Vadan detta? Tystnaden är mycket märklig. Även för länsstyrelsen måste flygets betydelse för länet vara känd. Att inte ta tillfället i akt och påpeka det när regeringen frågar, är svårförståeligt. Länsstyrelsen är ändå en mycket tung remissinstans som på ett handfast vis borde värna länets möjlighet till utveckling.

Det finns en framåtsyftande utveckling i flygbranschen. BRA flög den första februari mellan Bromma och Umeå. I bränsletankarna fanns, tillsammans med det vanliga bränslet, gammal frityrolja. Det sänkte utsläppen med 65 procent, skriver Svenskt Näringsliv.

Som så många gånger förr är näringslivet längre fram än skatteivrande politiker någonsin kommer att bli.

Flygskatten kan bli verklighet redan i januari nästa år. Till vems gagn? Men vilka som förlorar på den, det vet vi.

Fakta

Flygskatt

För resa inom Europa ska skatten vara 80 kronor, för resor utanför Europa inom 600 mil 280 kronor samt för längre resor än så 430 kronor.

Källa: SVT

Visa mer...