Konsumentskyddet borde även stärkas när S är profitör

Ledare Artikeln publicerades
Undantaget som gör det möjligt S-lotterierna att sälja lotter på kredit borde tas bort.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Undantaget som gör det möjligt S-lotterierna att sälja lotter på kredit borde tas bort.

Regeringen har på senare tid lagt fram flera bra förslag om ökat konsumentskydd. Men när det kommer till Socialdemokraternas egna kassakor lyser intresset för konsumenternas rättigheter med sin frånvaro.

I slutet av november föreslog regeringen strängare regler för snabblån. Exempelvis att ett räntetak om 40 procent över referensräntan för så kallade snabblån ska införas och att reglerna för marknadsföringen av lån till konsumenter ska skärpas.

Och nu i tisdags föreslog regeringen striktare regler för telefonförsäljning. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning ska införas. Det betyder att om ett samtal från en telefonförsäljare leder till att parterna vill ingå ett avtal, ska näringsidkaren skicka en bekräftelse av sitt anbud via mejl, sms eller post till konsumenten som denne får ta ställning till.

Dessa två förslag är bra och borde vara okontroversiella i riksdagen. Men det hade varit bra om Socialdemokraternas omsorg om konsumenterna också avspeglade sig i hur partiet finansierar sin egen verksamhet.

I Sverige är det, på goda grunder, förbjudet att sälja lotter och spel på kredit. Tanken med förbudet är att skydda utsatta grupper från skuldsättning. Men Socialdemokraternas egen hasardverksamhet omfattas av undantag från förbudet.

Det var detta undantag som gjorde det möjligt för socialdemokratiska Kombispel att driva cirka 8 000 människor till Kronofogden för obetalda spelfakturor, vilket Dagens Nyheter avslöjade i höstas (DN den 4 september 2017). Här i Blekinge hade 128 personer hamnat hos Kronofogden efter att ha köpt lotter på kredit i Socialdemokraternas lotteri, enligt P4 Blekinge (P4 Blekinge den 10 september). Nu har Kombispel upphört med att skicka människor till kronofogden men att spela på faktura hos S-lotterierna kan man fortfarande göra.

Socialdemokraterna motsätter sig att enskilda fackföreningsmedlemmar ska få rätt att säga nej tack till att deras medlemsavgifter, mot deras vilja, slussas vidare från LO-förbunden till Socialdemokraterna.

En sådan möjlighet finns i grannlandet Danmark och föreslogs av flera partier i den parlamentariska utredningen om partiernas finansiering, som debatterades i riksdagen i onsdags. Men S motsätter sig detta i riksdagen och ingen vilja till förändring tycks finnas inom S eller LO att på egen hand förändra något. Varför ska man som moderat eller sverigedemokratisk LO-medlem behöva vara med och finansiera Stefan Löfvens återvalsturné?

Det är bra att regeringen drar åt tumskruvarna när det gäller sms-låneföretagen och de oseriösa telefonförsäljarna. Det hade varit välkommet om omsorgen om konsumenterna var lika stort i fall där Socialdemokraterna själva är profitör. Men som Karl Marx sa, egenintresset ljuger aldrig.