I år blir julen riktigt röd

Ledare Artikeln publicerades
Miljöminister Karolina Skog (MP) ger rabatt på årets julklapp, elcykeln.
Foto:Vilhelm Stokstad/TT
Miljöminister Karolina Skog (MP) ger rabatt på årets julklapp, elcykeln.

Årets julklapp, elcykeln, är försedd med generösa subventioner. Bidragen till elcykelköparna är riktigt hål i huvudet-politik från de rödgröna.

I trettio år har Handelns utredningsinstitut korat årets julklapp.

För att en produkt ska bli utsedd till årets julklapp ska produkten vara en nyhet eller ha fått ett nyväckt intresse under året, förväntas sälja bra och representera den tid vi lever i.

Utifrån de uppsatta kriterierna får man säga att elcykeln är en fullträff. Den representerar väl svenskarnas miljömedvetenhet och hakar på träningstrenden, åtminstone om man använder elcykeln i stället för bilen.

Den är också en framgångsrik kommersiell produkt. Försäljningssiffrorna för de eldrivna cyklarna har gått spikrakt upp de senaste åren. Förra året såldes omkring 45 000 elcyklar i Sverige, enligt organisationen Svensk cykling. Ökningen från 2015 till 2016 uppskattades dessutom till 15 000 cyklar, alltså en ökningstakt om 50 procent.

Och inget talar för att svenskarnas intresse kommer att svalna. I takt med att populariteten ökat har också priserna pressats. Från att ha varit mycket dyr har den blivit överkomlig i pris för de flesta.

Men årets julklapp har också en politisk dimension. För en av regeringens många satsningar i budgeten för 2018 handlade om ett bidrag till den som köper en elcykel. Skattebetalarna ska bjuda elcykelköparen på en fjärdedel av priset (25 procent) upp till 10 000 kronor per inköpt elcykel. Sammanlagt kostar subventionen statskassan 350 miljoner kronor per år 2018-2020. Bidraget ska gälla retroaktivt från och med den 20 september 2017.

Det finns således en viss risk att julklappssäcken i år innehåller en hel del skattesubventionerade klappar, om Handelns utredningsinstitut har rätt i sin spaning det vill säga.

Utnämningen visar på hur feltänkt subventionen till elcyklarna är. För det finns ingen mening med att subventionera en produkt som redan är en kommersiell framgång och vars popularitet förväntas vara fortsatt kraftigt tilltagande. I mycket stor utsträckning kommer subventionen att gå till människor som i vilket fall som helst hade köpt en elcykel.

Det betyder också att klimatnyttan med elcykelsubventionen troligtvis är mycket liten. Kanske är det därför miljö- och energidepartementet, när man ringer och frågar, över huvud taget inte kan presentera några siffror över vilken klimatnytta elcykelbidraget förväntas innebära.

Subventionen är ett bra bevis på hur lättvindigt regeringen använder skattebetalarnas pengar.

Samtidigt råder det brist på resurser på andra håll inom offentlig sektor. De hundratalas miljoner skattekronorna som regeringen nu slänger i väg på en ineffektiv subvention hade verkligen behövts inom exempelvis polisen eller försvaret. Eller varför inte till en statligt initierad lönesatsning för specialistsjuksköterskorna? Sådana råder det verkligen brist på vilket innebär stora problem inom sjukvården.

Förra årets julklapp var VR-glasögon, alltså sådana glasögon med vilkas hjälp man kan uppleva en virtuell verklighet. Kanske är det sådana som miljöminister Karolina Skog (MP) haft på sig när hon kom på idén med elcykelbidrag. Det verkar inte bättre.