Hyressocialismen orsakar svarthandeln

Ledare Artikeln publicerades
Vanligt att betala för ett hyreskontrakt.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Vanligt att betala för ett hyreskontrakt.

Gör upp med hyresregleringen för att komma åt den omfattande illegala handeln med hyreskontrakt.

Om efterfrågan, på grund av politiska beslut, inte tillåts slå igenom i prissättningen av en vara och varans pris på sätt hålls nere inträffar vanligtvis följande: efterfrågan kommer att vara större än utbudet. Köer till varan kommer att uppstå. Folk som väl kommer över varan kommer att konsumera mer av den än de egentligen efterfrågar. En svart marknad kommer att uppstå där folk kommer att försöka kringgå systemets regler.

Föga förvånande känns alla dessa problem igen från den svenska hyresmarknaden där efterfrågan inte tillåts styra priserna fullt ut: det råder brist på hyresrätter. Bostadsköerna för att få tag på en hyreslägenhet är på många håll svindlande långa. När människor väl kommer över en hyreslägenhet släpper de den inte i första taget trots att de inte har ett behov av den. Det förekommer en omfattande svarthandel med hyreskontrakt.

Sistnämnda problem har blivit så stort att regeringen i vintras tillsatte en utredning som skulle komma med förslag på hur svarthandeln ska kunna stävjas. Svarthandeln sker exempelvis genom att en fastighetsägare vill ha pengar "under bordet" för ett hyreskontrakt eller genom så kallade skenbyten med pengar inblandade utan fastighetsägarens kännedom eller inblandning.

Hur omfattande är svarthandeln?

Eftersom marknaden är just svart är det mycket svårt att veta. Ingen lämnar av lätt förståeliga skäl in uppgifter till Skatteverket på hur mycket han eller hon tjänat på att sälja ett hyreskontrakt. Den som köpt ett hyreskontrakt vill ofta inte ge sig tillkänna, inte sällan är anledningen att han eller hon i framtiden vill få "tillbaka pengarna" genom att sälja kontraktet vidare.

Fastighetsägarna försökte 2006 kartlägga svarthandeln i Stockholm, Sundbyberg och Solna och uppskattade omsättningen till omkring 1,2 miljarder kronor (TT den 5 november). Även Hyresgästföreningen har intresserat sig för frågan. I en enkätundersökning som organisationen beställde av Novus framkom att cirka fem procent av de tillfrågade hyresgästerna någon gång betalat för ett hyreskontrakt (Hem & hyra den 15 juni 2017).

På tisdag ska utredaren överlämna sin utredning till justitieminister Morgan Johansson (S). Utredaren kommer säkerligen att lämna förslag som rör skärpta straff för den som säljer ett hyreskontrakt och kanske förslag om att den som fått sin lägenhet genom att betala pengar under bordet ska kunna förlora sitt lägenhetskontrakt.

Det är i sig inget fel på sådana förslag för att försöka komma åt svarthandeln men problemen kommer att kvarstå så länge orsaken till svarthandeln består: att efterfrågan inte fullt ut får genomslag i hyressättningen.

Det är sedan länge väl känt att den svenska hyresmarknaden inte fungerar. Den omfattande svarthandeln är hyressocialismens mest groteska uttryck. Men så länge efterfrågan på hyreslägenheter inte tillåts få slå igenom fullt ut i prissättningen kommer vi att få leva med en omfattande svarthandel på hyreskontrakt.

Läs mer: Hur avveckla hyreskontrollen (av Assar Lindbeck)