Hur kan al-Assad-kramaren fortsätta företräda SD?

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Patric Söderström

På onsdagen offentliggjordes en FN-rapport om bland annat den syriska regimens användning av kemiska vapen mot civila i inbördeskrigets Syrien. Den borde Paul Cederholm (SD) och Sverigedemokraterna i Karlskrona läsa.

I juli uppmärksammade BLT, både på nyhetsplats (BLT den 6 juli) och på ledarsidan (BLT den 12 juli), att Paul Cederholm, fullmäktigeledamot (SD) i Karlskrona, återkommande hyllat Syriens diktator Bashar al-Assad på sin Facebooksida.

Efter att Cederholms inställning till Syrien och dess diktator blivit uppmärksammad skulle man kunna ha förväntat sig en kraftfull reaktion från Sverigedemokraterna lokalt eller nationellt.

Men, mig veterligen, har Cederholm kunnat fortsätta företräda partiet och vara kvar som medlem som om ingenting hade hänt. Att motsvarande skulle ha varit fallet i Moderaterna eller Liberalerna är otänkbart.

  I onsdags offentliggjordes en ny FN-utredning som kan vara intressant i sammanhanget för både SD Karlskrona och Paul Cederholm.

  I rapporten slås bland annat fast att den syriska regimen vid 20 tillfällen mellan mars 2013 och mars 2017 har använt kemiska vapen i inbördeskriget och att de huvudsakligen har använts mot civila.

  FN-rapporten slår också fast att den syriska regimen låg bakom den fruktansvärda saringasattacken i Khan Sheikhun den 4 april nu i våras som chockerade världen. Attacken i Khan Sheikhun innebar att minst 83 människor miste livet, varav en majoritet utgjordes av kvinnor och barn. Av de 293 som skadades vid kemgasattacken var 103 barn. Rapporten framhåller även att attacken utgör ett krigsbrott.

  Utredningen belyser både vilket helvete på jorden inbördeskriget i Syrien utgör och att ansvariga måste ställas inför rätta. Men den återaktualiserar också frågan om Cederholms ställning som företrädare för SD.

  Ska vi tolka tystnaden från SD lokalt och nationellt som att allt är i sin ordning när en av partiets företrädare återkommande hyllar en diktator som använder kemiska vapen mot civila?

  Det finns nog en och annan väljare i Karlskona som vill ha svar på frågan.