Goda förslag men var finns den borgerliga nerven?

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Marcus Palmgren

Alliansen i landstinget Blekinge har presenterat sitt valmanifest.

Det är drygt ett år till valet men redan nu har allianspartierna i landstinget presenterat sitt gemensamma valmanifest, 29 punkter om vad de fyra partierna vill förändra om de skulle bilda majoritet efter landstingsvalet 2018.

Att valmanifestet presenteras så tidigt, först ut i landet enligt oppositionslandstingsrådet Alexander Wendt (M), är kanske ett rimligt uttryck från en borgerlighet som aldrig lyckats ta över makten i landstinget.

Bland de 29 punkterna i valmanifestet finns en hel del bra förslag.

Allianspartierna vill bland annat satsa mer på sjukvårdsrådgivningen 1177, kalla alla män till prostatascreening, kalla kvinnor tidigare till mammografi, införa så kallade jourcentraler i länets alla kommuner (som är öppna efter det att vårdcentralen är stängd för dagen) och utveckla akutvården vid sjukhuset i Karlshamn.

Att satsa på att upptäcka sjukdomar tidigare och bygga ut vården närmast invånarna är bra utifrån både ett mänskligt och ett ekonomiskt perspektiv. Här går både hjärta och hjärna hand i hand i alliansens manifest.

Men samtidigt som allianspartierna presenterar många goda förslag saknas den borgerliga nerven i manifestet.

Ta skattefrågan exempelvis. 2011 fattade fullmäktige beslut om en kraftig höjning av landstingsskatten. Då sade Wendt till BLT: "Vi måste bli mer effektiva och ge bra sjukvård till rätt kostnad. Höja skatten slår mot dem med låga inkomster. Det är inte rätt att lägga ytterligare belastning på dem som har det tufft ekonomiskt" (BLT den 15 september 2011). Nu nöjer sig alliansen med att säga att landstingets ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.

Visst, det finns ett pedagogiskt problem i att argumentera för sänkt skatt när landstinget ideligen, trots höjd skatt, brottas med underskott, som i år. Men om inte allianspartierna ligger på i skattefrågan, vem ska då göra det? Och vilket förtroendet kommer allianspartierna att ha nästa gång Socialdemokraterna menar att skatten måste höjas?

Och den borgerliga paradgrenen valfrihet. Hur kan den stärkas och utvecklas?

Att den borgerliga nerven saknas innebär också att konfliktytorna mot S, V och MP inte är särskilt lättupptäckta. Visserligen är landstinget problemtyngt, med återkommande ekonomiska underskott, men Socialdemokraternas misslyckanden kommer inte att vara tillräckligt för att erövra makten i landstingsfullmäktige.