”Ett naivt förslag att ge romer tillgång till campingplatser”

Ledare Artikeln publicerades

Angående Susanne Nyströms text ”Föraktet är ovärdigt för vårt samhälle” 7/8 i BLT om att inrätta kommunalt finansierade campingplatser för romer. Det löser verkligen inga problem.

Det medför bara ett konserverande av dagens situation för fattiga EU-medborgare. Barnens utbildning och utveckling av samhällen för en långsiktig, hållbar förändring av levnadsvillkor kan endast ske i respektive hemland.

Jag rekommenderar en läsning av dagens ledare i Dagens Industri i vilken bland andra George Soros citeras: ”EU kan inte låta inkompetenta regeringar i unionen fortsätta förstöra romska barns framtid.”

Kommunalt finansierade campingplatser är i detta sammanhang ett naivt förslag och strider även förmodligen mot kommunallagen.

mvh

Roland Hansson

Svar: Kommuner som tillhandahåller campingplatser för EU-migranter löser två akuta problem: Dels slipper migranterna jagas från plats till plats, dels får de tillgång till sanitära angelägenheter som toalett och sophantering.

Däremot löser campingplatser inga problem på längre sikt. Som Roland Hansson skriver behövs förändringar i hemländerna, vilket EU har avsatt medel för. Den sortens förändringar sker dock inte över en natt och under en övergångsperiod behövs både lång- och kortsiktiga åtgärder, där en del löser akuta problem, medan andra tar sikte på framtiden, exempelvis genom att erbjuda romska barn utbildning.

Att kommunala campingplatser skulle strida mot kommunallagens principer om likabehandling är knappast troligt. Svenska medborgare har rätt till betydligt högre boendestandard än de enkla campingplatserna erbjuder. Det är alltså inte familjen Svensson som kommer att förfördelas.

mvh

Susanne Nyström