Ett farligt utspel av Jonas Sjöstedt

Ledare Artikeln publicerades
Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt (V) och civilminister Ardalan Shekarabi (S)  i samband med att lagförslaget om vinster i välfärden presenterades.
Foto: Anders Wiklund/TT
Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt (V) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) i samband med att lagförslaget om vinster i välfärden presenterades.

När Lagrådet i fredags framförde hård kritik mot regeringens och Vänsterpartiets förslag om vinster i välfärden svarade Jonas Sjöstedt (V) med att mena att Lagrådet agerar politiskt och att det har ”lyssnat noga” på välfärdsföretagen. Det är en omdömeslös attack mot en viktig institution i vår demokrati.

I fredags kom Lagrådets yttrande över regeringens och Vänsterpartiets förslag till vinstbegränsningar för företag i välfärdssektorn.

Yttrandet är en mycket dyster läsning för regeringen och Vänsterpartiet. Lagrådet anser att förslaget är ofullständigt som beslutsunderlag. Bland annat anser Lagrådet att regeringen inte har gjort en tillräcklig konsekvensanalys av vad som kan komma att hända om förslaget blir verklighet och det är inte heller tillräckligt utrett om förslaget är förenligt med våra grundlagar, framför allt näringsfriheten och det kommunala självstyret.

Lagrådets kritik fick Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt att tappa besinningen. På mikrobloggen Twitter gick vänsterledaren ut och menade att Lagrådet ”argumenterar politiskt”, att rådets invändningar är ”mer politik än juridik” och att Lagrådet har ”lyssnat noga på de företag som berikar sig på vår välfärd” (Twitter den 2 mars). I en intervju i Expressen under lördagen framhärdade Sjöstedt i sin kritik av Lagrådet (Expressen den 3 mars).

Det kan vara på sin plats att påminna om vilka som utgör Lagrådet och vilken funktion det har i vår demokrati och vår rättsstat. I Lagrådet sitter domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Rådets uppgift är att granska att lagförslag som regeringen lämnar till riksdagen inte strider mot våra grundlagar och att värna rättssäkerheten.

Att, som Jonas Sjöstedt (V) gör, mena att Lagrådet, och därmed några av Sveriges högsta domare, agerar politiskt är mycket allvarligt. Sådan slarvig kritik är inte värdig en partiledare för ett av Sveriges riksdagspartier. Nej, snarare för Sjöstedts utspel tankarna till hur högerradikala politiker i Polen och Ungern förhåller sig till landets domare.

För i vår rättsstat fyller Lagrådet en viktig funktion i lagstiftningsprocessen. Det ligger i allas intresse att lagförslag som överlämnas till riksdagen är i enlighet med våra grundlagar och att Lagrådet, om något sådant föreligger, också påtalar detta för allmänheten och lagstiftarna.

Att kritiken från Lagrådet till viss del överensstämmer med kritik som framförts från bland annat Svenskt Näringsliv betyder inte heller att Lagrådet har gått någons ärende. Det betyder helt enkelt att lagförslaget är undermåligt. Sådan kritik måste Jonas Sjöstedt kunna tåla utan att misstänkliggöra Lagrådet.

I stället för att framföra kritik mot Lagrådet borde Jonas Sjöstedt, likt regeringen, ta till sig av den kritik som nu framförs. Dessvärre talar mycket lite för att regeringen eller V kommer att göra det. Oavsett om allvarlig kritik kommit från statens egna myndigheter - exempelvis Riksrevisionen - som från tidigare experter i Ilmar Reepalus utredning - som ekonomen Joachim Landström - har regeringen stoppat huvudet i sanden och framhärdat med Reepalus förslag.