Elbilen får inte bli nästa kassako för staten

Ledare Artikeln publicerades

Låt elbilarna bära sina samhällsekonomiska kostnader men inte ett öre mer ska in till staten.

Kanske står vi inför en elbilsrevolution, kanske är ryktet om elbilens stundande segertåg över världen betydligt överdrivet. Den som lever får se, som det brukar heta.

Men en sak är säker om elbilsrevolutionen kommer. Utsläppen från en elbil som körs i dag i Sverige är mer eller mindre fri från koldioxidutsläpp. Om elbilen slår i genom ökar givetvis efterfrågan på el. Och det blir en utmaning att möta den efterfrågan på ett klimatsmart sätt, särskilt när den klimatvänliga kärnkraften jagas med brännlampa. Hur som helst utgör elbilen ett löfte om transporter som bidrar betydligt mindre till den globala uppvärmningen än dagens bilar som körs på diesel eller bensin. Det är goda nyheter.

Men det finns också de som har anledning att oroa sig över en framtida elbilsrevolution. Sveriges finansminister tillhör den skaran. För Sveriges bilister betalar i dag in omkring 60 miljarder kronor i olika skatter. Samtidigt går bara omkring 25 miljarder kronor till investeringar och underhåll av vägnätet, enligt en rapport från Skattebetalarnas förening. Bilskatterna är en viktig intäktskälla för staten.

Så om elbilarna slår igenom måste staten finna något annat att beskatta om politikerna inte är beredd att dra ned på utgifterna. Det ligger därför i farans riktning att elbilen får ärva den bensin- eller dieseldrivna bilens skattepålagor.

Nyligen berättade Teknikens värld att Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola, med pengar från statliga Energimyndigheten, utreder hur en kilometerskatt för personbilar kan konstrueras (Teknikens värld den 4 oktober).

I ett pressmeddelande framhåller Anders Roth, expert hållbar mobilitet på Svenska Miljöinstitutet, att ett av motiven bakom utredningen om en kilometerskatt för personbilar lyder så här: "Vi går mot en allt mer automatiserad och elektrifierad fordonsflotta, vilket i grunden är positivt, men när den fossildrivna biltrafiken minskar och vi tankar mindre bensin och diesel kan skatteintäkterna minska."

Det är alltså, bland annat, med omsorg av statens finanser Svenska Miljöinstitutet och Chalmers, med skattebetalarnas pengar, nu ska utreda en ny kilometerskatt för personbilstrafik. För hur ska staten klara sig när en av dess främsta kassakor inte längre kan mjölkas på miljard efter miljard?

Även elbilen kommer att ha nackdelar som motiverar att den är föremål för beskattning: även den kommer att ge upphov till trafikolyckor, den måste också köras på vägar som ska byggas och underhållas, däcken på elbilarna kommer att avge hälsofarliga partiklar och så vidare. Dessa kostnader ska elbilsbilismen självklart bära. Men när det främsta argumentet för bilskatterna försvinner, det vill säga koldioxidutsläppen, ska också bilskatterna sänkas dramatiskt.

Elbilsrevolutionen innebär troligen stora vinster för klimatet. Vi måste slå vakt om att elbilsrevolutionen också innebär stora vinster för skattebetalarna. Elbilen får inte bli nästa kassako för staten. Politikerna får snällt se över sina utgifter och lämna elbilsbilisterna i fred.