Det blir inte bättre av att andra gör fel

Ledare Artikeln publicerades

Det är naturligt att vilja jämföra sig med andra. Det blev tydligt under gårdagens landstingsfullmäktige. Men att följa i andras fotspår kan också innebära att begå samma misstag som de.

Det började med en motion från Emelie Pilthammar (M) om att höja åldersgränsen för när landstinget slutar kalla in kvinnor till cellprovtagning. I dag är den av Socialstyrelsen rekommenderade gränsen 60 år, men flera andra landsting har höjt den till 65.

Här borde frågan egentligen vara ganska enkel. Folkvalda politiker är inga experter på vård. Riktlinjer utformade av expertisen ska gälla, om det inte finns exceptionella skäl att agera annorlunda. Vad andra landsting gör är egentligen irrelevant.

Samma sak gäller även ekonomin. Ett förslag om att justera Blekingesjukhusets budget blev startskottet för den sedvanliga debatten om ständiga underskott och dålig kostnadskontroll för sjukvården. Blekingesjukhuset har inte på många år följt budget.

Med ett exemplar av Dagens samhälle i handen gick landstingsrådet Kalle Sandström upp i talarstolen och visade att nästan alla andra landsting under 2013 hade större underskott för sjukvården än Blekinge, enligt tidningens reportage. Att våra goda siffror delvis beror på att budgeten ändrades under året nämnde han inte.

Alldeles oaktat det så blir ju inte situationen med dålig kostnadskontroll och uppföljning bättre av att andra landsting också misslyckas med denna uppgift. Vissa politiker vill skylla i från sig och hävda att eftersom alla landsting har underskott så ligger problemet på en högre nivå. Staten måste rycka in.

Men det saknas vare sig pengar eller rätt förutsättningar. Landstingen planerar själva sin verksamhet och de flesta (inklusive Blekinge) gör faktiskt plusresultat, eftersom andra delar av verksamheten visar stora överskott.

Att jämföra sig med andra är naturligt, men kan ofta leda fel.