Det är dags att sätta handling bakom orden om barnäktenskap

Ledare Artikeln publicerades
Bara för 18+.
Foto:FREDRIK SANDBERG / TT
Bara för 18+.

I Sverige ska ingen människa behandlas som egendom eller användas som gods i släktuppgörelser. Ändå händer det - men straffas alldeles för sällan som det brott det är. Det måste också via lagändring stå klart att barn under 18 under inga omständigheter är att betrakta som gifta i Sverige.

Sedan 2014 få man inte längre dispens för barnäktenskap i Sverige. Det har dock kvarstått möjligheter om synnerliga skäl föreligger. Det har debatterats i riksdagen att dessa kryphål bör täppas till.

Under flyktingkrisen 2015 kom barn till Sverige som var gifta med varandra, eller där flickan var under 18, medan mannen var äldre. Var dessa äktenskap att betrakta som lagliga? Olika kommuner i Sverige kom fram till olika saker. Senast i september diskuterades problematiken i Karlskrona kommunfullmäktige - just nu lever inga minderåriga flickor tillsammans med män i kommunen, men kommunen har tidigare valt att inte skilja sådana par åt.

I dag, 11 oktober, fäster FN uppmärksamhet på flickors situation i världen. I Sverige har vi en situation där somliga flickor, som borde gå i skolan och planera för sin framtid, i stället används som gods i familjeuppgörelser.

Just nu håller det på att framarbetas ett lagförslag om att inga barn, oavsett omständigheter, bör betraktas som gifta i Sverige, oavsett bevekelsegrund. Det har tillsatts en utredning som har i uppdrag att utreda om det ska införas en straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv.

Det är bra att det kommer att råda total tydlighet kring vad det är som gäller. Nämligen, att barn under 18 under inga omständigheter är att betrakta som gifta i Sverige.

Men det måste också översättas i handling. För om det stiftas lagar som samhället inte förmår att upprätthålla, eller om alltför få döms för brott mot dessa lagar, blir effekten ändå densamma. Nämligen, att det inte är så noga med det.

Men det är det. Är det något vi borde vara extremt noga med att betona i detta land, så är det att här äger var och en sin egen framtid. Om inte myndigheterna klarar av detta uppdrag, eller till och med om man väljer att se mellan fingrarna på brott av detta slag, underblåser man precis de parallellsamhällen som vi till varje pris måste undvika.

Flickor som kommer till Sverige ska beviljas samma rättigheter och skyldigheter som de män som kommer hit. Det innebär att tonåriga flickor som kommer hit med ett äktenskap i bagaget, måste ha rätt att stå fria från det äktenskapet. Det ska inte råda några tveksamheter ute i världen vad det är som gäller här.

Regeringen påstår att den är feministisk. Om man inte klarar av att, inte bara lagstifta utan också föra debatt mot och bilda opinion kring detta ämne, då är den inte mycket till feministisk regering. Varje flicka är att betrakta som fri till sitt eget liv. Allt annat är oacceptabelt.