De rödgröna kan helt enkelt inte sköta landstingsekonomin

Ledare Artikeln publicerades
Landstingsrådet Kalle Sandström (S).
Foto: Mattias Mattisson
Landstingsrådet Kalle Sandström (S).

Om det inte stått klart tidigare borde det göra det med all tydlighet nu: majoriteten i landstinget Blekinge - Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet - kan inte sköta ekonomin.

Det nya året hann bara bli lite mer än en månad innan landstingsstyrelsen, på ett extrainkallat möte, fick ta ställning till ett omfattande sparpaket. Bakgrunden är dels ett dåligt ekonomiskt resultat för 2017, dels att budgeten för 2018 redan är överskriden enligt prognoserna.

I budgeten för 2018, som klubbades i slutet av november, fanns ett budgeterat överskott om 13,1 miljoner kronor. En sammanställning visar nu ett befarat underskott för 2018 på -69,5 miljoner kronor jämfört med budget. Det är svårförståeligt att det ekonomiska läget kan förändras så dramatiskt på så kort tid. Det tyder antingen på att S, V och MP inte har velat kännas vid problemen eller att man har haft en synnerligen dålig koll på kostnaderna. Avgör själv vilket du tycker är värst.

Landstinget ska nu sättas i ”ekonomiskt beredskapsläge” för att hantera den ekonomiska krisen. På sparlistan återfinns framför allt minskade inköp av inhyrd personal, det vill säga hyrläkare och hyrsjuksköterskor.

Om att kostnaderna för inhyrd personal borde minska råder det enighet om. Men det är lättare sagt än gjort att minska hyrköpen visar erfarenheten. Landstinget Blekinge, liksom många andra landsting, har flera gånger tidigare försökt att spara in på inhyrd personal - utan framgång.

Man borde inte vara förvånad över att landstingsrådet Kalle Sandström och company har hamnat i den sits som man befinner sig i nu. Revisionsfirman EY har tidigare riktat kritik mot landstingets ekonomistyrning. I en granskning av landstingets budgetprocess skrev revisionsfirman: ”Budgetprocessen har dock fortfarande utvecklingspotential vad gäller att säkerställa att den framtagna budgeten är trovärdig och resulterar i ett tydligt åtagande. Sambandet mellan ekonomi- och verksamhetsstyrning upplevs i flera delar begränsat.” Då är det inte konstigt att budget och utfall skiljer sig så mycket åt och man får ta till panikåtgärder.

Lite pekar på att landstingsmajoriteten kommer att klara av att genomföra sparpaketet. Varför ska man lyckas spara in på hyrpersonal nu, när man misslyckats tidigare? Och hur ska landstingsmajoriteten ha disciplin nog att ro sparpaketet i hamn när man inte orkat med att hålla den ordinarie budgeten trots tidigare skattehöjning och en gynnsam högkonjunktur?

Nej, det mesta talar nog för att det blir ännu en skattehöjning i landstinget Blekinge efter valet, om nuvarande majoritet får fortsatt förtroende av väljarna. Då lyckas nog S, V och MP hålla budget ett år eller två, sedan lär vi vara tillbaka i samma situation som nu.

Skattebetalarna förtjänar en landstingsledning som har bättre koll på deras pengar och personalen i landstinget förtjänar en bättre politisk styrning som ger sjukvården förutsägbara villkor för verksamheten.