Budgeten är ett omöjligt uppdrag

Ledare Artikeln publicerades

Hur vet man att det är höst? De ekonomiska hålen i landstingets nämnder växer. På måndagen hölls en debatt på landstingsfullmäktige om just det.

Budgeten för landstinget är närvarande vid i princip varje fullmäktige, året runt, även om den inte debatteras direkt. Men nu lyftes alltså frågan om hur budgeten följs, i ett särskilt ärende. Eller som ärendet heter i handlingarna: ”Direktiv återrapportering av åtgärder enligt LF-beslut för budgetföljsamhet.”

Oroad av utvecklingen har landstingsfullmäktige och styrelse under året uppmanat vissa nämnder att redovisa åtgärder för minskade kostnader. BLS ska minska hyrläkarkostnaderna, exempelvis.

Alexander Wendt (M) menade att man knappast ska behöva uppmana nämnderna att hålla budgeten, då det är det mest grundläggande i det politiska uppdraget.

Det kan man absolut hålla med om. Men det verkar vara stört omöjligt att få genomslag för den världsbilden i landstinget.

Kostnadsläget i landstinget är fortsatt högt, påpekade Nils Ingmar Thorell (L), mycket högre än i Kalmar och Kronoberg. Vad detta beror på måste utredas.

Det kan man också hålla med om. Enligt Kalle Sandström (S) beror de höga kostnaderna bland annat på att vi har ett litet landsting. Men det kan inte vara hela förklaringen.

Den politiska majoriteten flaggar redan nu för att målet vid årsskiftet är ett nollresultat i landstingets budget, snarare än det plusresultat som man tidigare hade hoppats på.

Ska det klaras måste nämnden för Blekingesjukhuset genomföra de åtgärder som den själv har beslutat om, skriver lanstingsdirektör Peter Lilja i återrapporteringen. Ja, det kan ju vara en bra start – till exempel!

För stora kostnader är offentliga verksamheters ständiga akilleshäl. Vänsterpartiet försöker inte ens låtsas att de tycker det är viktigt.

Och så undrar folk vart skattepengarna tar vägen?