Bucht borde motarbeta den illegala exporten istället

Ledare Artikeln publicerades
Hot?
Foto:Emil Langvad/TT
Hot?

I veckan blev det klart med EU-förhandlingarna om fisket i Östersjön. Det blev inget förbud mot att fiska ål. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) beklagar detta. Det kommer en ny chans i december, säger han hoppfullt. Men för ålen hade det varit bättre om de verkliga problemen hade stått i fokus istället.

Alla vet att ålen som art mår dåligt. Av det bestånd som fanns på 50-talet finns bara ungefär tio procent kvar. Utbyggnaden av kraftverk i Europas floder är en av de största orsakerna till utvecklingen - det problemet finns även här i Sverige. Skarv och säl äter mycket ål, och de båda arterna har vuxit till sig på senare år.

Ju mer ålen har minskat i beståndet, desto mer värdefull har exempelvis glasålen blivit. Den kinesiska marknaden har vuxit fram, och på den betraktas glasålarna som en delikatess. Sedan 2010 är det förbjudet för all export av ål utom EU:s gränser.

Men den svarta marknaden med glasålar är mycket stor. Interpol gör inte sällan beslag av hundratusentals glasålar på väg till export mot Kina, till ett värde av hundratals miljoner kronor. Kilopriset kan ligga uppåt 20 000 kronor. Vi har skrivit om detta problem tidigare på ledarsidan ((H)ål i huvudet, 1/9).

I det läget beklagar sig Sven-Erik Bucht (S) och Naturskyddsföreningen för att Östersjöfiskarna inte förbjuds att bedriva sin verksamhet. ”Vi är väldigt tydliga med att vi hade velat se något annat: ett förbud”, säger han enligt nyhetsbyrån TT, 10/10.

Plakatorganisationer som Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden borde inrikta sitt sökarljus på de verkliga skurkarna, snarare än de fåtal ålfiskare som i dag i Östersjön försöker överleva på de ynka kvoter som de får tilldelade. ”Att dessa fiskar får möjlighet att simma till Sargasso för att föröka sig är en förutsättning för artens återhämtning” skriver Naturskyddsföreningen i ett pressmeddelande, 10 oktober.

Man tycker, att möjligheten för ålarna att alls bli vuxna också är en ganska viktig parameter för att föröka sig. ”Många länder runt Östersjön ansåg att det var orättvist att bara reglera fisket i Östersjön” skriver Naturskyddsföreningen vidare. Det kan man förstå, när man jämför med Spaniens och Frankrikes stora fiskeflottor. I dessa länder fiskas det också glasål.

Landsbygdsminister Bucht borde alltså inte beklaga våra fåtaliga ålfiskares möjligheter till arbete. Han borde istället börja lyfta de verkliga problemen: att ålen numera betraktas som värdefullt smuggelgods på den svarta marknaden. Där borde EU börja.