Bra där S, strejkrätten behöver inskränkas

Ledare Artikeln publicerades
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).
Foto: Björn Lindgren/TT
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Det är bra att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger att hon är beredd att inskränka strejkrätten till följd av den långdragna konflikten vid Göteborgs Hamn.

Konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamnfyran, och arbetsgivaren APM Terminals vid Göteborgs Hamn är ett sorgebarn för den svenska modellen.

Fredsplikt ska råda när en arbetsgivare har ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation. Men detta är satt ur spel i Göteborgs Hamn eftersom där finns ett konkurrerande fackförbund, Hamnarbetarförbundet, till det fackförbund, Transportarbetareförbundet, som har tecknat kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar.

Det har inneburit att arbetsgivaren, trots att det finns ett kollektivavtal, under under lång tid återkommande har utsatts för stridsåtgärder från Hamnfyran.

Konsekvenserna av konflikter vid hamnen är stora för svensk ekonomi eftersom omkring 60 procent av Sveriges containerhandel går via containerhamnen i Göteborg. När störningar uppstår i Göteborgs hamn får det stora konsekvenser för stora delar av svenskt näringsliv och i förlängningen också för jobben. I december meddelade rederiet ACL att de lägger ner sin fraktlinje mellan Göteborg och USA, bland annat till följd av den utdragna konflikten vid hamnen (GP den 1 december 2017).

Regeringen har insett problematiken och gav förra året en utredning i uppdrag att se över regelverket för stridsåtgärder riktad mot en arbetsgivare som redan är bunden av kollektivavtal.

Och i onsdags meddelade arbetsmarknadsministern att hon är beredd att inskränka strejkrätten för att komma till rätta med situationer likt den i Göteborgs hamn. SVT skriver att ”Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger att det troligen behövs en ny lagstiftning för att inskränka rätten att strejka och då tvinga fram ytterligare ett kollektivavtal utöver ett som redan finns på en arbetsplats” (SVT Nyheter den 3 januari).

Beskedet möttes givetvis av hård kritik, bland annat från Vänsterpartiets Ali Esbati och Dala-Demokratens Göran Greider. Men Johansson har goda skäl att stå på sig.

Konflikten i Göteborg visar tydligt på behovet av nya regler. Fredsplikt ska råda om det finns kollektivavtal på en arbetsplats. Det är orimligt att ett företag, särskilt en så viktig verksamhet som Göteborgs hamn, utsätts för stridsåtgärder när den redan har tecknat ett kollektivavtal. Kritik mot Johansson är dock på sin plats, men inte för vad hon säger, utan för att frågan behandlats så senfärdigt av regeringen.

Det borde också finnas en proportionalitetsprincip, som i Norge och Danmark, på arbetsmarknaden så att det finns en rimlig proportion mellan vad ett fackförbund vill uppnå och de använda stridsåtgärderna. Det är exempelvis inte rimligt att små företagare kan sättas i blockad trots att de erbjuder schyssta villkor i nivå med kollektivavtal eller att företag som över huvud taget inte har något med en konflikt att göra, och som de inte kan påverka, drabbas av stridsåtgärder.

I berättelsen om den svenska arbetsmarknaden är det alltid arbetsgivaren som är den starke och fackförbunden som är den svage. Verkligheten visar att så inte alltid är fallet och reglerna på arbetsmarknaden borde anpassas efter verkligheten.