Även demonstrationsrätten har sina begränsningar

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Ulf Palm/TT

Demonstrationsrätten är inte en rätt att demonstrera när som helst, var som helst.

Rätten att demonstrera är en del av vårt demokratiska samhälle och den rätten kan inte, och ska inte, begränsas med hänvisning till att vissa åsikter är oönskade.

Att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen beviljas demonstrationstillstånd, tidigare i Falun och nu i Göteborg, är därför i sig inte fel. Men rätten att demonstrera innebär inte en ovillkorlig rätt att demonstrera var som helst, när som helst.

polisens hemsida förklaras demonstrationsrättens begränsningar klart och tydligt: "Det innebär inte att man överallt eller vid alla tidpunkter har rätt att demonstrera. Rätten att mötas och demonstrera får begränsas i lag, men bara om det är nödvändigt, till exempel på grund av ordning, säkerhet eller med hänsyn till trafiken."

Eftersom Nordiska motståndsrörelsen är en våldsbejakande organisation och flera aktiva inom organisationen i närtid dömts för våldsbrott finns det alla anledning att behandla organisationens önskemål om demonstrationer mycket restriktivt.

Samtidigt som nazisterna ska demonstrera i Göteborg, alltså den 30 september, infaller en av judendomens viktigaste högtider, Jom Kippur. Och den demonstrationsrutt som nazisterna har demonstrationstillstånd för kommer att gå nära Göteborgs synagoga, "enbart ett stenkast från synagogan" skriver representanter för judiska centralrådet och judiska församlingen i Göteborg i en debattartikel (GP den 11 september).

Nazisterna kommer alltså att marschera i nära anslutning till en plats där många av Göteborgs judar väntas befinna sig just den dagen. Den oro som judiska företrädare nu ger uttryck för är därför inte svår att förstå.

I det här fallet verkar det som att polisen hamnat fel i avvägningen mellan allas rätt att demonstrera och de skäliga begränsningar av demonstrationsrätten som lagen medger.