Ledare BLT

"Samma beslut taget i 10-15 år"

Ledare BLT Artikeln publicerades

Läser i fredagens tidning SAF:s notis om Heléne Björklunds beslut om alkoholtillstånd för Sweden Rock i sommar. Heléne har haft den delegationsrätten att fatta beslut i dessa ärenden i sex år och innan dess hade jag samma rätt under mina år som kommunalråd i Sölvesborg. Ända sen Sweden Rock beslutade att själva hantera alkoholförsäljningen har festivalen haft samma beslut fattats av såväl Heléne som av mig. Under 10 - 15 år har samma beslut fattats och då kan man ju undra, vari består nyhetsvärdet?

Anna Sunetoft och även hennes företrädare som alkoholhandläggare har under alla år menat att tillståndet strider mot lagen, men har aldrig påvisat vari lagbrottet ligger. Man har förordat att ett antal mindre serveringställen istället för ett stort. Notera att det inte är frågan om serveringstillstånd eller ej. Utan om hur stort det/de ska vara.

Enligt lagen ska tillståndshavaren ha god kännedom om alkohollagen och från Sweden Rocks sida har man den utbildning som samhället kräver.

  Serveringsområdet ska vara väl avgränsat. Hela området omges med ett ca tre meter högt staket.

  Man ska ha god överblick av serveringsområdet. Det är polismyndigheten som beslutar om hur många ordningsvakter som ska finnas.

  Man får inte ta med sig alkoholhaltiga drycker in på serveringsstället. Säg mig någon annan krog som kroppsvisiterar sina gäster innan de släpps in.

  Polis och länsstyrelse är de myndigheter som på min tid avstyrkte serveringstillståndet och förordade alkoholhandläggarnas förslag.

  Räddningstjänsten däremot tillstyrkte av det skälet, att när tiotusentals människor förflyttar sig från en scen till en annan och däremellan köper en öl eller två, så kommer det att uppstå trängselproblem och olycksfallsrisken kan bli överhängande.

  För mig var det ett hållbart argument att inte indela festivalområdet i ett antal små serveringsställen. Förmodligen är det gångbart även idag.

  Med vänliga hälsningar

  Jens Åberg

  Tidigare S-kommunalråd i Sölvesborg

  Svar: Tack för svaret! På ledarsidan behöver vi inte syssla med nyheter. Jag tyckte att granskningen var intressant att ta upp ur flera andra perspektiv, bland andra i relief till Socialdemokraternas traditionellt sett ganska strikta alkoholpolitik, med motiv i folkhälsan.

  Programmet Kaliber tar fram, och även Jens Åberg andas att det faktiskt finns en konflikt mellan tjänstemännen och politiken. Jag kan ju inte veta varför tjänstemännen under alla dessa år inte har redovisat sina argument för sina ställningstaganden. Men jag har ärligt talat svårt att tro att en tjänsteman skulle vägra att redovisa sina bevekelsegrunder, om nu den politiska ledningen verkligen var intresserad. Frågan är varför det har blivit en konflikt som inte är utredd, om det nu inte är känsligt?

  Med vänliga hälsningar

  Sylvia Asklöf Fortell