Ledare BLT

Nu sätter man in stöten

Ledare BLT Artikeln publicerades

Musköbasen ska ”vidmakthållas” enligt ett beslut i Högkvarteret strax före midsommar. En utredning presenterade tre alternativ: avveckling, "malpåse" eller bevarande med verksamhet. Avveckling blir för dyrt, 1-2 miljarder. Malpåse är inte lika dyrt som att avveckla, eftersom miljösaneringskostnaderna inte behöver räknas in.

Men samtidigt är det lika dyrt att hålla anläggningen i beredskap som om man har verksamhet där, alltså ska Muskö ”vidmakthållas samt vid behov utvecklas över tiden". Där har vi pudelns kärna. Utvecklas över tiden måste i rimlighetens namn innebära att hela marinen koncentreras till "Mälardalsregionen". På annat sätt kan man inte tolka den utredning som ligger till grund för beslutet.

Att utredningen kommit till stånd baseras på att "arbetssituationen och planeringen för alla aktörer på plats blir alltmer ohållbar och kostnadsineffektiv.” Kris, alltså.

Först måste man fråga sig vad anläggningen, en yta i berget stor som hela Gamla Stan, kostar skattebetalarna. I dagens penningläge bör det vara närmare 100 miljoner årligen och det utan någon verksamhet, bara för att hålla anläggningen i gång. Någon siffra för den kostnaden finns inte med i utredningen. Där talas om en hyra för Försvarsmakten, FM på 42 miljoner, varav Kockums betalar 18 miljoner. Med lite god vilja kan man inkludera även det "öppna beståndet" där hyran är 26 miljoner. Men det blir bara 68 miljoner per år. Dyrt är det i alla fall.

I marinens verksamhet i dag finns en sjöinformationsbataljon, några personer ur den marina Basbataljonen som finns i Karlskrona, ett ekipagekompani för isbrytning, målbogsering och transporter och vissa radarenheter. FMLOGs marinverkstäder gör underhållsarbeten, i övrigt är det mest personal för drift och underhåll av anläggningen som sådan. Dyrt för lite verksamhet, det insåg till och med utredarna.

I utredningen talas återkommande om behovet av "fortifikatoriskt skydd" (motstå nukleära anfall) och att något annat sådant inte finns någon annanstans i Mälardalsregionen. Om man nu behåller Muskö behöver inget sådant skydd byggas för sjöinfobataljonen, säger man. Men marinbasen i Karlskrona har inget fortifikatoriskt skydd och inte heller sjöinfobataljonen i Göteborg till exempel.

Om det nu är så farligt i Mälardalsregionen varför finns man då där över huvud taget?

De tre dockorna i berget används fullt ut, påstår man. Det kan då inte vara med marinens fartyg, så många finns inte. Om Muskö behålls, slipper man "bygga ersättningsdockor eller anskaffa flytande sänkbara dockor” sägs det. Men snälla nån, det finns dockor, gott om, i Karlskrona. Men Muskö ska ha "fullgod kapacitet att basera alla förekommande marina fartygstyper i Mälardalsregionen.”

Man kan minska kostnaderna genom att flytta in ”stridsbåtar, fordon och övrig utrustning som inte är väderskyddad". Ja, varför har man inte gjort det redan, då?

Utredningen reser många frågor och lämnar få svar, men ur dimmorna träder bilden en komplett marinbas i "Mälardalsområdet". Det är väl dit den ska dras, kosta vad det kosta vill.